Ajankohtaista

Influenssaepidemia peruuttaa leikkauksia ja lääkäriaikoja

Terveyskeskuslääkäri tutkii potilasta

Kiirevastaanotto on ruuhkautunut pahasti ja sairaalaosastot ovat täynnä. Sen vuoksi osastopaikkojen määrää nostetaan Raumalla yhdellätoista.

Osastoilla tarvitaan lisähenkilökuntaa ja kiireellisten potilaiden vastaanottoja varten tarvitaan lisäaikoja. Tämän vuoksi kiireettömiä aikoja joudutaan peruuttamaan. Ensi viikolta perutaan esimerkiksi leikkaukset, joiden yhteydessä potilas tarvitsee osastohoitoa. Etenkin lääkärien terveystarkastusaikoja esimerkiksi lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa joudutaan myös perumaan. Näin saadaan lisätyövoimaa hoitamaan kiireellistä apua tarvitsevia raumalaisia.

Henkilöihin, joiden ajat perutaan, otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.