Ajankohtaista

Kaavoitus pitää kaupunkilaiset kartalla

karin kenttä kauppakeskus kaava

Kaupungin kaavoituksen tarkoituksena on tuoda kaupunkilaisten tietoon kaavojen avulla, mitä kaupungissa tapahtuu ja mitä suunnitellaan. Raumalla on parhaillaan esillä useita asema- ja osayleiskaavoja. Suunnitteilla on esimerkiksi uusia pientaloalueita, keskustan täydennysrakentamista, julkisrakentamista sekä teollisuus- ja logistiikkarakennuksia. Myös vanhoja asemakaavoja päivitetään.

Kaavoituksessa tärkein työväline on kaavakartta. Työvälineet ovat kuitenkin erilaisia, kaavoista riippuen. Suuret teollisuuskaavat edellyttävät laajoja maaperä- ja hulevesikartoituksia. Keskusta-alueella taas viitesuunnittelu ja siihen liittyvät havainnekuvat ovat keskiössä kaupunkikuvan kannalta. Kuvien avulla voidaan tuoda nykyaikaisella tavalla esiin kaupunkikuvallisia näkemyksiä kaupunkisuunnittelun, osallistamisen ja tulevan rakentamisen tueksi.

– On kaupunkilaisten etu, että viitesuunnitelmia ja havainnekuvia tuotetaan. Kuvien laatiminen on tätä päivää ja yleistä kaupunkiseuduilla. Asukkaiden on usein helpompi ymmärtää kuvia kuin kaavakarttaa, kaavoitusjohtaja Juha Eskolin kertoo.

Kaavoituksen yhteydessä huomioidaan ympäristö, luonto, liikenne sekä arkkitehtuuriset tekijät. Mitä lähemmäs keskustaa kaavoitetaan uusia rakennuksia, sitä enemmän kaavoituksessa pohditaan myös itse rakennusta koskevia kysymyksiä.

Havainnekuvissa kaupunkikuvalliset tekijät etusijalla

Suunnitteilla olevista Länsirannan kauppakeskuksesta sekä Karin kentän koulu- ja liikuntakokonaisuudesta on nähtävillä viitesuunnitelmia. Havainnekuvissa tärkeää on nostaa esiin kaupunkikuvallisia tekijöitä sekä myös mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi rakennusmassojen muotoja, asentoa, korkeutta, julkisivurytmiä ja värimaailmaa. Rakennuksien suunnittelu itsessään on oma kokonaisuutensa. Havainnekuvat eivät vastaa lopullisia rakennussuunnitelmia.

– Keskustan uudet merkittävät rakennuskohteet tulevat hyvin keskeiselle ja näkyvälle paikalle. Muutokset kaupunkikuvaan ovat pysyviä. Tästä syystä ulkoiseen arkkitehtuuriin pitää panostaa ja suunnittelutyössä tutkia erilaisia vaihtoehtoja ja nähdä vaivaa hyvän ratkaisun löytymiseen. Tätä työtä pitää tehdä sekä kaavoitusvaiheessa että rakennussuunnitteluvaiheessa. Yhteistyön osaaminen korostuu, Eskolin kertoo.

Keskusta-alueen osayleiskaavan ehdotus on parhaillaan nähtävillä. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus jättää mielipiteitä ja kommentteja kaavasta. Karin kentän asemakaava tulee nähtäville ja näin ollen myös kommentoitavaksi torstaina 22.3.

Kun kaavoihin on saatu ehdotuksia, mielipiteitä ja lausuntoja, käydään sen jälkeen läpi mahdollisia muutoksia. Kaavasuunnitelmaa voidaan täsmentää palautteiden pohjalta, minkä myötä kaava viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Rauman kaupunki järjestää huhtikuun alussa keskustan osayleiskaavaan liittyvän yleisötilaisuuden, jossa kaupunkilaisilla on mahdollisuus esittää kaavoitusaiheisia kysymyksiä ja ehdotuksia.