Ajankohtaista

Kaupungin työntekijöiden liikunta- ja kulttuurietuudet palautetaan 1.6. alkaen

Rauman kaupunginhallituksen huoneen nimikyltti.

Työntekijöiden työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Rauman kaupunki on aiemmin tukenut henkilökuntaa liikunta- ja kulttuuriedulla. Vuoden 2016 alussa päättyneiden YT-neuvotteluiden tuloksena tuki päätettiin lopettaa toistaiseksi yhtenä säästötoimenpiteenä. Parantuneen taloustilanteen myötä Rauman kaupunginhallitus päätti palauttaa edun kaupungin työntekijöille.

Tuen määrä 1.6. alkaen olisi kokoaikaisille, koko vuoden työssä olleille työntekijöille 100 € vuodessa. Muiden osalta tuki suhteutetaan työaikaan ja palvelussuhteen pituuteen. Tukea maksetaan vain yli kolmen kuukauden palvelussuhteissa.

Rauman kaupunki valitsi E-passin kaupungin työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriedun järjestelmäksi 1.1.2015 alkaen. Perusteluita valinnalle tuolloin olivat muun muassa helppokäyttöisyys, veloitus todellisen kulutuksen mukaan sekä tuen käyttämisen mahdollisuus ainoastaan niille, joilla on voimassaoleva palvelussuhde. Lisäksi järjestelmä estää budjetin ylityksen sekä yksilön että koko kaupungin osalta. Koska E-passijärjestelmä mahdollistaa kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisen ja tasapuolisen tuen käyttämisen kulttuuri- että liikuntapalveluihin asuinpaikasta riippumatta, on perusteltua palauttaa E-passi liikunta- ja kulttuurituen järjestelmäksi.

Päätöksen voi lukea kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen 15.5. kokouspöytäkirjasta.