Ajankohtaista

Kaupunginhallitus vastaa mielipidekirjoitukseen – Oikeaa tietoa telakkainvestoinneista

Rauman kaupunginhallituksen huoneen nimikyltti.

Ekonomi Pertti Aaparinne tarttui tärkeisiin asioihin Länsi-Suomi-lehdessä sunnuntaina 8.1. julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. Rauma on investoinut viime vuosina kymmeniä miljoonia euroja elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen ja työpaikkojen luomiseen. Riskien minimoiminen ja tasapuolisuuskysymykset ovat niitä asioita, joita virkamiehet joutuvat punnitsemaan asioita valmistellessaan ja luottamushenkilöt päätöksiä tehdessään. Vaakakupissa ovat panostuksista saatavat hyödyt ja niistä aiheutuvat riskit.

Raumalla oltiin vakavan paikan edessä syyskuussa 2013, kun STX Finland Oy ilmoitti telakan toiminnan päättymisestä. Se tarkoitti 650 työpaikan vähennystä telakalla ja yhtä paljon vähenivät välilliset työpaikat. Keskiöön nousi työpaikkojen ja sitä kautta kaupungin verotulojen turvaaminen. Telakka-alueen pelastamiseksi kaupunki on tehnyt useita tulevaisuusinvestointeja, jotka näyttävät purevan. Yritykset suunnittelevat ja toteuttavat kaupunkiin satojen miljoonien eurojen investointeja. Telakka-alueelle perustetun teollisuuspuiston kaikki tuotantotilat ovat käytössä, työntekijöitä alueella on satoja ja kaupungin omistaman Rauman Meriteollisuuskiinteistöt (RMTK) Oy:n ensimmäinen täysi tilikausikin oli voitollinen.

Kaupungin panostukset maksavat itsensä takaisin jatkossakin työpaikkoina, verotuloina ja elinvoiman lisääntymisenä. Raumalla on telakka-alueen pelastamisessa löytynyt sellaista rohkeutta, jota monissa kunnissa avoimesti kadehditaan. Tulevaisuuteen ovat olleet valmiita panostamaan niin kaupungin toimijat kuin yksityiset sijoittajatkin. Myös valtion on ollut helppo lähteä mukaan tavoitteelliseen toimintaan.

Pertti Aaparinteen mielestä kaupunginjohtaja Kari Koski on useamman vastauksen velkaa veronmaksajille telakka-alueelle tehdyistä panostuksista. Jotta lukijoille ei jäisi väärää tietoa ja mielipiteen kirjoittajallakin olisi mahdollisuus päivittää tietonsa ajan tasalle, oikaisemme kirjoituksessa olleet virheelliset tiedot. Lisäksi kaupunginjohtaja Kari Koski on luvannut järjestää kalenteristaan aikaa ekonomi Pertti Aaparinteen henkilökohtaiseen tapaamiseen ja lisätietojen antamiseen. Aaparinteen esittämät kysymykset ja kaupunginjohtajan vastaukset voidaan julkaista esimerkiksi kaupungin nettisivujen ajankohtaispalstalla.

Faktatietoa Rauman teollisuuspuiston investoinneista

Rauman kaupunki osti telakka-alueen rakenteineen, laitteineen ja irtaimistoineen (2014) – 18,1 milj. euroa
Rauman kaupunki teki peruskorjauksia
(tulot saatu telakan tarpeettoman irtaimiston myynnistä)
– 1,1 milj. euroa
RMTK Oy teki omalla kustannuksellaan huolto- ja kunnossapitotöitä 2014–2016 – 1,8 milj. euroa
RMTK Oy:n rahoittamat investoinnit
(Rolls-Royce materiaalikeskuksen peruskorjaus, Ermailin uusi halli, Rolls-Roycen piha- ja varastoalue, Onnisen varastoalue)
– 8,7 milj. euroa
Rauman kaupunki on valtuuston päätöksellä sijoittanut noin 2 miljoonaa euroa Kasvattajarahastoon, jonka varoista yli puolet tulee yksityisiltä sijoittajilta. Kasvattajarahasto on tehnyt sijoitukset viiteen kehityskelpoiseen ja kasvuhakuiseen yhtiöön eri toimialoille, kuten nestevarastointia, ohjelmistovalmistusta ja perusteollisuutta harjoittaviin yrityksiin. – 2,1 milj. euroa

 

 

Yritykset maksavat vuokraa RMTK Oy:lle alueiden ja toimitilojen käytöstä sekä merkittävimpien RMTK Oy:n tekemien investointien osalta myös pääomavuokraa
 • vuokratulot yrityksiltä 2014
+ 1 600 000
 • vuokratulot yrityksiltä 2015
+ 3 100 000
 • vuokratulot yrityksiltä 2016
+ 4 400 000

 

RMTK Oy:n tilikauden tulos 2014 (vajaa toimintavuosi)      – 6 189
RMTK Oy:n tilikauden tulos 2015      + 7 760
RMTK Oy maksaa vuokraa kaupungille vuosittain + 100 000

 

Muuta faktatietoa

Teollisuuspuiston vuokrausaste 95 %
Vuokralaisia 34 yritystä
Alueen työpaikkoja noin 500 (lisäksi Rolls-Royce Oy:n omissa tiloissa olevat työpaikat)
Välillisiä työpaikkoja 300–500

 

Korjaukset ja vastaukset ekonomi Aaparinteen kirjoitukseen

 • Rauman kaupunki on panostanut alueeseen, jotta on saatu uusia työpaikkoja ja sitä kautta kaupungille verotuloja.
 • Teollisuuspuiston alueella työskentelee (10.1.2017) 516 henkilöä, joista 416 suomalaisia.
 • Satama-altaiden ja edustan syventämiseen tarvittavasta rahoituksesta päättää aikanaan kaupunginvaltuusto. Nyt on vasta haettu toimenpiteelle ruoppauslupaa. Hanketta ei ole vuoden 2017 talousarviossa, koska se ei toteudu tänä vuonna.
 • Kaupungin telakkainvestointien valmistelu, kuten muukin kaupungin investointivalmistelu tehdään virkamiestyönä ja virkavastuulla.
 • Investointien suunnitteluun kuuluu aina myös riskien arviointi.
 • Kaupunki investoi kaikkia yrityksiä hyödyttäviin kohteisiin, kuten suunnitteilla olevaan vesialueen syventämiseen. Vesillelaskujärjestelmään investoi Rauma Marine Constructions Oy (RMC) ja monitoimihallin perusrakenteisiin RMTK Oy, minkä investoinnin lopulta maksaa vuokralaisena toimiva yritys pääomavuokrana. Monitoimihallin varustelusta vastaavat siellä toimivat yritykset.
 • Yritykset maksavat muutkin RMTK Oy:n tekemät investoinnit takaisin pääomavuokrina.
 • Suunnitteilla oleva monitoimihalli on RMTK Oy:n omaisuutta ja vuokrattavissa jatkossa muillekin toimijoille.
 • Kaupunki ei ole kanavoinut verovaroja omistamalleen RMTK Oy:lle, vaan alueen korjaustöihin on käytetty telakka-alueen irtaimen omaisuuden myynnistä saatuja varoja ja yrityksiltä vuokrina saatuja tuloja.
 • RMTK Oy maksaa kaikki alueen käyttö- ja ylläpitokustannukset ja lisäksi vuosivuokraa kaupungille.
 • Teollisuuspuistossa työskentelevät työntekijät, myös alihankintaketjuissa työskentelevät ja ulkomaalaiset, tuovat Raumalle tuloja joko veroina tai vuokrina ja tuotteista ja palveluista saatavina tuloina.
 • Jos Teollisuuspuistossa työskentelee esimerkiksi 300 raumalaista, he maksavat kaupungille verotuloa yhteensä noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa. Verkostomaisesti toimiva teollisuuspuisto työllistää paljon ihmisiä myös teollisuuspuiston ulkopuolella.  Esimerkkitapauksessamme heitä olisi myös noin 300 työntekijää. Yhteenlasketut verotulot kaupungille olisivat silloin 2,8 miljoonaa euroa vuodessa.
 • Yritykset maksavat vuokraa kaupungin kokonaan omistamalle RMTK Oy:lle yli 4 miljoonaa euroa vuosittain nykyisellä vuokra-asteella.
 • Kaupunginhallituksen jäseniä on viimeksi informoitu teollisuuspuiston tilanteesta ja suunnitelmista 12.9.2016 ja 12.12.2016.