Ajankohtaista

Kaupunginjohtaja soittaa tuhansille raumalaisille

robottipuhelujen äänitys.

Rauman uuden kaupunkistrategian valmistelu on käynnistynyt ja kevään mittaan osallistetaan raumalaisia miettimään kotikaupungin tulevaisuutta. Aika moni raumalainen saa puhelun kaupunginjohtajalta, jolla on tärkeää asiaa Rauman tulevaisuudesta.

Kaupunki käyttää puhelujen toteuttamisessa uudenlaista tekniikkaa. Soittamiseen on nimittäin valjastettu robotti, jolle kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen on lainannut äänensä. Robotille vastaaminen on helppoa. Kysymyksiä on vain muutama ja niihin vastataan joko numeronäppäintä painamalla tai puhumalla lyhyesti. Jos kysymys sattuu livahtamaan ohi, sen voi kuunnella uudelleen. Robottia voi myös pyytää soittamaan myöhemmin uudelleen, jos puhelu tulee huonona ajankohtana.

Puhelinrobotin käyttäminen liittyy Helmi-hankkeeseen, jossa Rauman kaupunki on mukana kokeillakseen tekoälyavusteista ohjelmistorobotiikkaa prosessien virtaviivaistamiseksi ja työn tuottavuuden lisäämiseksi.

– Robottipuhelut on yksi Rauman kaupungin käyttämä keino yhdistää osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet. Puhelinrobotti selviytyy soittourakasta ripeästi, sillä se pystyy suorittamaan jopa 18 000 puhelua tunnissa ja muuttamaan vastaukset saman tien raporttimuotoon, toimialajohtaja Sari Salo kertoo.

Tämän kevään soittokierroksen tavoitteena on saada selville kuntalaisten näkemykset Rauman kehittämisestä ja kehityskohteista. Raumalaisten näkemyksiä tarvitaan kaupunkistrategian tekemiseen. Kun uusi valtuusto syksyllä miettii, minkälaista Raumaa lähivuosina rakennetaan ja mitkä ovat ne painopisteet, joihin erityisesti panostetaan, raumalaisten näkemykset ovat tärkeässä roolissa.

Rauman kaupunkistrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuustokaudessa ja tapana on ollut, että uusi valtuusto aloittaa strategiatyön heti toimikautensa alussa. Rauma Tarina ja sen jatko-osa toteutettiin molemmat osallistavalla ja yhteisöllisellä tavalla ja osallistaminen on myös uuden strategiaprosessin perusperiaatteena. Uuden kaupunkistrategian on määrä olla valmis kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Tiedotamme robottipuheluista lisää ennen puhelujen toteuttamista.