Ajankohtaista

Kävelyn edistämisen strategiaa työstettiin sidosryhmien työpajassa

Kävelyn edistämisen strategian työpajan ryhmätyöskentelyä.

Rauman kaupunki valmistelee parhaillaan kävelyn edistämisen strategiaa. Sidosryhmien työpajatilaisuus pidettiin torstaina 27.8. Posellissa. Työpajassa ideoitiin Rauman kävelyn edistämistä muun muassa keväällä teetetyn kuntalaiskyselyn tulosten pohjalta.

Ohjausryhmän jäsenet kävivät pienryhmissä läpi erilaisia visioita ja kävelyyn vaikuttavia tekijöitä. Keskusteluissa nousivat esiin esimerkiksi kävelyyn liittyvät kokemukset, ympäristön merkityksellisyys ja turvallisuus sekä totutut tavat ja asenteet. Ryhmissä pohdittiin myös kävelyyn kannustavia tekijöitä sekä kohderyhmiä.

– Kaupungin sidosryhmille järjestetty työpaja oli jatkumoa kevään kävelykyselyn tuloksille. Saimme kaupunkilaisilta laadukasta palautetta esimerkiksi suosituimmista kävelyreiteistä. Työpajan myötä otimme jälleen yhden konkreettisen askeleen ohjelman valmistumista kohti, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Seuraavaksi on vuorossa toimenpideohjelman laatiminen, jota ideoitiin työpajassa. Sen jälkeen määritellään seurantakriteerit eli mittarit, joilla Rauman kävelyn edistämistä seurataan laadullisesti ja määrällisesti.

Keväällä aloitettu strategiatyö valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Loppuraportti ja kävelyn edistämisen strategia hyväksytetään myös poliittisesti.