Ajankohtaista

Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien tuloksen

Käsi pudottamassa äänestyslappua vaaliuurnaan.

Rauman kaupungin keskusvaalilautakunta on vahvistanut kuntavaalien tuloksen. Kuntavaalien äänestysprosentti oli Raumalla 57,2%, kun koko maan äänestysprosentti oli 58,8%. Aktiivisimmat äänestäjät olivat Kodisjoen äänestysalueella 67,8% ja matalin äänestysprosentti 53,3 % oli Vanhan Rauman äänestysalueella.

Rauman kaupunginvaltuustoon valitut henkilöt toimikaudeksi 1.6.2017—31.5.2021