Ajankohtaista

Koululaisten iltapäivätoiminnan tyytyväisyyskyselyn tulokset luettavissa

Lasten tekemiä kuvistehtäviä luokan seinällä.

Koululaisten iltapäivätoiminnasta toteutettiin tyytyväisyyskyselyä syksyn 2017 aikana. Koululaisten iltapäivätoiminnassa koettiin eniten olevan kehitettävää toimitiloissa. Toimitilat koettiin olevan osittain melko ahtaat lapsiryhmille. Myös toimintaympäristöissä ja ulkoilualueissa koettiin olevan kehitettävää.

Ohjaajien toimintaan, monipuoliseen ohjelmaan sekä toiminnan lapsilähtöisyyteen huoltajat olivat erityisen tyytyväisiä. Toiminnan koettiin olevan myös joustavaa perheiden tarpeiden mukaan.

Kaikkiaan koululaisten iltapäivätoiminnan tyytyväisyyskyselyyn saatiin 175 huoltajavastausta, joka on 34% koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuvasta lapsimäärästä. Koululaisten iltapäivätoiminta sai toiminnan keskiarvoksi 4,31 arvoasteikoilla 1-5.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tyytyväisyyskysely, syksy 2017