Ajankohtaista

Koululaisten iltapäivätoimintaan ollaan pääasiassa tyytyväisiä

Syksyllä 2018 toteutettuun koululaisten iltapäivätoiminnan tyytyväisyyskyselyyn saatiin kaikkiaan 179 huoltajavastausta, joka on 34,5 % koululaisten iltapäivätoimintaan osallistuvasta lapsimäärästä.

Koululaisten iltapäivätoiminta sai keskiarvoksi 4,38 arvoasteikoilla 1-5. Koululaisten iltapäivätoiminnassa koettiin eniten olevan kehitettävää iltapäivätoiminnan toimitiloissa. Osa tiloista koettiin ahtaiksi ja ulkotiloja toivottiin myös kehitettävän.

Iltapäivätoiminnan monipuoliseen sisältöön ja ohjelmaan huoltajat olivat erityisen tyytyväisiä. Iltapäiväkerho-ohjaajat koettiin olevan ammattitaitoisia, helposti lähestyttäviä ja tiedonkulun koettiin toimivan sujuvasti.

– Nämä ovat tärkeitä palautteita meidän toiminnalle, jotta pystymme kokoajan kehittämään toimintaa oikeaan suuntaan. Tyytyväisyyskyselyn yhteenvedon lisäksi iltapäivätoimintapaikkojen kanssa käydään läpi vielä toimipaikkakohtaisia kyselytuloksia. Koululaisten iltapäivätoiminnassa lähtökohtana on tarjota lapsille turvallinen ja viihtyisä toiminta koulupäivän jälkeen. Näissä olemme mielestäni onnistuneet hienosti saavuttamaan tavoitteet. Iltapäiväkerho-ohjaajat ovat onnistuneet suunnittelemaan monipuolista toimintaa ja lapset viihtyvät hienosti toiminnassa, iltapäivätoiminnan esimies Jutta Liiten kertoo.

Kysymykset sekä niiden vastausjakaumat: