Ajankohtaista

Lapsilla ja nuorilla paljon ajatuksia entistä paremmasta Raumasta

Rauman Tarinan kakkososan laatiminen on edennyt osallistumisvaiheeseen. Torstaina 5.10 järjestetyssä sidosryhmätapaamisessa olivat läsnä kaupungin laajasta yhteistyöverkostosta lasten parlamentin, nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston edustajat. Perjantaina ääneen pääsivät Raumarohkeat.

Eri ikäisten raumalaisten yhteistyö sujui mutkattomasti. Yhdessä syntyi paljon ideoita koulujen pyjamabileistä kanalissa kelluviin polkuveneisiin. Tärkeimmiksi kehittämisen kohteiksi koettiin fiksumpi kaupungin bussiliikenne, kuukausittaiset tiedotteet koteihin ja palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan suunnitteluun.

Myös johtoryhmiin kuuluville kaupungin työntekijöille järjestettiin johtoryhmien yhteiset työpajat. Koko henkilöstö pääsee osallistumaan viikolla 42 avattavaan Tarina-kyselyyn. Kaikille raumalaisille kysely toteutetaan niin ikään lokakuussa.

Yhteistyöverkosto on kaupungin vetovastuulla oleva verkosto, johon  kuuluu edustajia kaupungin organisaatiosta ja ulkoisista sidosryhmistä.  Sen tehtävänä on ennen kaikkea toteuttaa kuntalain edellyttämää vuoropuhelua kaupunkiorganisaation ja eri sidosryhmien välillä.