Ajankohtaista

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsi Raumalle lisärajoituksia ja -velvollisuuksia

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki perjantai-iltapäivällä päätöksen tartuntatautilain 58 d § käyttöönotosta Raumalla. Päätös velvoittaa entistäkin tiukemmin julkisia ja yksityisiä tiloja hallinnoivia ja käyttäviä toimijoita noudattamaan koronan vastaisia suojaustoimia. Rauman kaupunki on uudistanut 24.2. antamansa tartuntatautilain muutoksia koskevan soveltamisohjeen. Ohje sekä aluehallintoviraston päätös ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.rauma.fi/koronatietoa-yrityksille. Ohjeen jatkeena on luettavissa 22.2. voimaan tullut tartuntatautilain muutos kokonaisuudessaan. Aluehallintoviraston päätös on voimassa 28.2.­­-7.3.

Käyttöönotolla aluehallintovirasto velvoittaa Rauman kaupunkia ja raumalaisia toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että ihmisten on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontaktit toisiinsa. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Uutta on se, että toimijan on tartuntatautilain mukaan laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet. Suunnitelmassa kuvataan toimenpiteet asiakkaiden, osallistujien ja seurueiden välisten lähikontaktien välttämiseksi asiakas-, osallistuja- ja odotustiloissa. Keinoista on esimerkkejä kaupungin antamassa ohjeessa. Kukin toimija toteuttaa lain velvoitetta toimintansa erityispiirteiden mukaisesti. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, joutuu tilojen käyttäjä muuttamaan toimintaansa.

Jo aiemmin tartuntatautilain muutoksen yhteydessä Raumalla otettiin käyttöön esimerkiksi aiempaa tiukempia kokoontumisrajoituksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätöksellä. Tartuntatautilain 58 c §:ssä määrätään asiakkaille ja osallistujille tarkoitettuja tiloja ylläpitäville velvollisuuksia. Asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen sekä turvaetäisyyksien pitämiseen. Laki edellyttää myös tilojen ja pintojen tehokasta puhdistamista. Maskien käyttö on myös edelleen tarpeellista. Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 d §:n käyttöönotosta on lain 58 c §:ää velvoittavampi ja edellyttää asiakkaiden ja seurueiden tosiasiallista mahdollisuutta välttää lähikontaktit toisiinsa.

Velvoitteiden noudattamista valvoo Rauman kaupungin terveysvalvonta. Terveysvalvonta tulee tekemään tarkastuksia, joissa arvioidaan tiloissa tehtyjä toimenpiteitä ja velvoitteiden toteutumista.

– Kaupunkilaiset voivat lähettää tässäkin asiassa terveysvalvontaan ilmoituksia sähköpostitse paikoista, joissa epäilevät mahdollisia epäkohtia määräyksien noudattamisessa, ympäristöterveydenhuollon johtaja Tiina Laitala kertoo.

Terveysvalvonnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.rauma.fi/terveysvalvonta.

Rauman kaupunki päivittää tarvittaessa toimijoille tarkoitetut ohjeet ja toimittaa ne Rauman kauppakamarin ja Yrittäjien kautta sekä erillisellä sähköpostilla jakelulistallaan oleville Rauman alueen toimijoille.