Ajankohtaista

Maanrakennustyöt vauhdissa Pohjoiskehän koulun tontilla

Pohjoiskehän koulun tontti maaliskuu

Pohjoiskehän koulun tontilla ovat parhaillaan käynnissä maanrakennus- ja louhintatyöt. Pohjoispuolen viimeistä kallioaluetta porataan ja seuraavaksi kallion louhinnan osalta siirrytään tulevan koulun eteläpuolelle, tontin välimaastoon. Työpiirustuksia laaditaan muun muassa elementtien osalta. Rakennuttajapäällikkö Kimmo Salmisen mukaan urakka etenee aikataulussa.

Tontilla on aloitettu paikoitellen myös maamassanvaihto – maahan ajetaan täyttömaaksi sepeliä ja kalliolouhetta. Näin pohjamaata saadaan vahvistettua ja maa kantaa paremmin tulevaa rakennusta.

Tontin eteläpäässä on tehty jo sadevesi- ja viemäriputkilinjoja. Länsipuolella on aloitettu myös sähkökaapelin vetäminen.

Rakennusalueelle perustetaan työmaa maaliskuun aikana. Tällöin tontin reunoille rakentuu työntekijöiden sosiaali- ja toimistotiloja sekä rakennustarvikkeiden varasto-alueita. Ensimmäinen työmaakokous pidetään 13.3.

– Tavoitteena on, että koulun perustusten valaminen aloitetaan maalis-huhtikuun vaihteessa, Salminen kertoo.

Varsinaiset rakennuselementit alkavat nousta tontille huhtikuun aikana.