Ajankohtaista

Meripojat-palkinnot ja Ruorimiehet-mitalit luovutettiin ansioituneille

Meripojat-palkinto.

Rauman kaupunki on vuodesta 1982 lähtien palkinnut eri tavoin ansioituneita tahoja kaupunginhallituksen myöntämillä Meripojat-palkinnoilla. Palkinto myönnetään tunnustukseksi henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen ansiokkaalla teollaan tai toiminnallaan on kunnostautunut lähimmäisten ja yhteiskunnan hyväksi ja on teoillaan ja toimillaan ollut hyödyksi Rauman kaupungille. Lisäksi tänään luovutettiin kolme Ruorimiehet-mitalia, joka myönnetään tunnustuksena henkilölle tai yhteisölle, joka erityisen arvokkaalla teollaan tai toiminnallaan on ollut hyödyksi Rauman kaupungille.


Meripojat-palkinto


Hallituksen puheenjohtaja Ari Salmi

Vuonna 1963 syntynyt Ari Salmi on pitkän linjan raumalainen liikemies. Koulutukseltaan Salmi on insinööri ja hänellä on mittava kokemus toimimisesta logistiikan alalla. Ari Salmi on ennakkoluuloton, yritteliäs ja periksiantamaton  – rohkea, kunnioitettava ja Raumalle tärkeä. Salmi on luonut omasta yrityksestään Logistikaksesta valtakunnallisesti merkittävän yrityksen, joka työllistää merkittävän määrän ammattilaisia. Salmi on myös yksi raumalaisen telakkateollisuuden uudelleenkäynnistäjistä ja telakkayhtiö Rauma Marine Constructions Oy on Salmen johdossa saavuttanut ennakkoluulottomalla toimintatavallaan arvostetun aseman meillä ja maailmalla. Telakkatoiminta on raumalaiseen elämänmenoon olennaisesti liittyvä teollisuudenala ja tärkeä osa identiteettiämme. Telakkateollisuuden synkkien vuosien jälkeen raumalainen laivanrakennustaito on taas voimissaan ja Raumalla tehdään laivoja. Laivanrakentajille on kysyntää ja telakan alueella on vahva tekemisen meininki. Telakan alueella on taas vireää yritystoimintaa, uusia työpaikkoja ja alueen veturina toimii uusi telakkayhtiö RMC. Tämän yritystoiminnan synnyttämisessä ja kehittämisessä on Ari Salmen osuus hyvin merkittävä. Siihen on vaadittu asiantuntemuksen lisäksi myös aimo annos rohkeutta, kotiseuturakkautta, ennakkoluulottomuutta ja vahvaa tulevaisuususkoa. Ari Salmen panos myös Rauman Kasvattajarahaston perustamisessa on ollut tärkeä. Ari Salmi toimii vaativan työnsä lisäksi myös mm. Rauman Meripelastusseuran puheenjohtajana ja Lukko Oy:n hallituksen puheenjohtajana antaen näihin tehtäviin uudenlaisia, tuoreita näkökulmia. Rauman kaupunginhallitus on myöntänyt Meripojat -palkinnon hallituksen puheenjohtaja Ari Salmelle tunnustuksena menestyksekkäästä työstä raumalaisen elinkeinoelämän, erityisesti teollisuuden hyväksi.

Radio Ramona

Raumalainen paikallisradio Radio Ramona on toiminut vuodesta 1988 asti. Nykyinen toimitusjohtaja Jari Naarmala on ollut mukana Ramonan toiminnassa aivan sen alkuhetkistä alkaen. Radio Ramona on olemassaoloaikanaan tarjonnut raumalaisille luotettavaa informaatiota, hyvää musiikkia ja vailla vertaansa olevia selostuksia Rauman Lukon jääkiekko-otteluista. Ramonan lähetykset ovat osa raumalaisten arkea ja juhlaa. Radio Ramona on saavuttanut valtakunnallista näkyvyyttä tullessaan useaan kertaan palkituksi Vuoden Paikallisradioksi. Toimittaja Pekka Wallenius palkittiin  juuri alan korkealle arvostetulla Kultaisella Mikrofonilla, joka annetaan elämäntyöstä radiotoiminnassa. Nämä palkinnot ja laadukas ja pitkäjänteinen työ ovat arvokkaita asioita, joista Radio Ramonan väki saa olla ylpeä. Rauman kaupunki arvostaa Radio Ramonan panosta raumalaisuuden ja raumalaisten hyväksi. Rauman kaupunginhallitus on myöntänyt Meripojat -palkinnon Radio Ramonalle tunnustuksena pyyteettömästä ja rehellisestä tiedonvälityksestä raumalaisille sekä paikallisen yhteisöllisyyden, Rauma-hengen, vaalimisesta.


Ruorimiehet-mitali


Murrekirjailija Hannu Heino

Vuonna 1947 syntynyt raumalainen toimittaja ja murrekirjailija Hannu Heino on tehnyt mittavan uran rauman kielen ja raumalaisuuden edistäjänä, ylläpitäjänä ja vaalijana. Hänen laaja tuotantonsa on tuonut iloa niin raumalaisille kuin muualtakin oleville lukijoille ja kuulijoille. Yksi näkyvimmistä Hannu Heinon työn tuloksista on kerran vuodessa ilmestyvä kokonaan raumankielinen versio paikallisesta ilmaisjakelulehdestä. Siitä on muodostunut lehti, joka leviää harrastajien parissa myös Rauman ulkopuolelle ja luo positiivista kuvaa Raumasta ja raumalaisista. Yhdessä Tapio Niemen kanssa Heino on luonut useita pienoisnäytelmiä, joissa esiintyvät mm. raumalaiset hahmot apteekkari Samuel Nyberg ja jumaluusopin dosentti Nils Brander. Raumalaisuutta vaaliva Nortamo-Seor käyttää myös jäsenensä Hannu Heinon asiantuntijuutta Rauman kieleen liittyvissä asioissa. Rauman kaupunginhallitus on myöntänyt Ruorimiehet-mitalin murrekirjailija Hannu Heinolle tunnustuksena pitkäaikaisesta työstä rauman giälen tunnetuksi tekemisessä sekä raumalaisen kulttuurin vaalimisessa.

Tietokirjailija Tapio Niemi

Vuonna 1956 syntynyt tietokirjailija ja toimittaja Tapio Niemi on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran raumalaisuuden ja Rauman kulttuuriperinnön vaalijana. Niemen kirjallinen tuotanto on hyvin laajaa ja siihen kuuluu monipuolisesti niin näytelmiä, historiateoksia, elämäkertoja kuin lyhyempiä pienoisnäytelmiäkin. Sanomalehti Länsi-Suomessa julkaistavat Tapio Niemen viiltävän älykkäät ja osuvat kolumnit ajankohtaisista aiheista saavat usein hymyn huulille ja kolumneissa on aina myös mukana vahvaa kannanottoa tähän aikaan ja aikamme ilmiöihin. Niemen tekstit herättävät poikkeuksetta keskustelua ja se on hyvän tekstin ominaisuus.  Tapio Niemi tunnetaan myös duosta Nyyper ja Brander. Lukuisat tilaisuudet, juhlat ja messut, joissa duo on ilahduttanut yleisöä hienoilla tarinoilla ja hyvällä rauman kielellä. Rauman kaupunginhallitus on myöntänyt Ruorimiehet-mitalin tietokirjailija Tapio Niemelle tunnustuksena pitkäaikaisesta työstä rauman giälen tunnetuksi tekemisessä sekä raumalaisen kulttuurin vaalimisessa.

R-Sarkon Oy

Vuonna 1989 perustettu R-Sarkon Oy tekee sorvausta ja koneistusta asiakkaidensa tarpeisiin. Yrityksen perustivat aiemmin Oraksella työskennelleet Timo Hirvasnoro, Timo Kääntee ja Jari Salo. Nykyisin he omistavat yrityksestä kukin 20% ja loput 40% omistavat Mikko ja Sari Raittila. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Jari Salo. R-Sarkon Oy on historiansa aikana laajentunut voimakkaasti. Toimitiloja on laajennettu useita kertoja ja tällä hetkellä se työllistää lähes 70 työntekijää. R-Sarkon Oy:n liiketoiminta ja tuotanto vaatii jatkuvaa prosessien kehittämistä, tarkkuutta, joustavuutta ja työntekijöiden ammattitaidon tulee olla korkealla tasolla. R-Sarkon Oy on pystynyt kehittymään ja kasvamaan voimakkaasti myös viime vuosien taloudellisen taantuman aikana. Vahva panostus kehitystyöhön ja tinkimätön ammattitaito ovat taanneet menestyksen kilpailuilla markkinoilla. Yhdessä tekeminen, kova työnteko ja vastuullinen yritystoiminta ovat R-Sarkon Oy:n toiminnan vahvaa kivijalkaa ja perusta pitkäjänteiselle menestykselle. Rauman kaupunginhallitus on myöntänyt Ruorimiehet -mitalin R-Sarkon Oy:lle tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta menestyvänä ja innovatiivisena teollisuusyrityksenä.