Ajankohtaista

Monnankadun saneeraustyöt jatkuvat maanantaina 24.4.

Tietyömaan liikennemerkki

Rauman kaupungin katutoimi peruskunnostaa Monnankadun välillä Koudinojankatu-Äyhönjärventie. Putkistotöitä tehdään nyt Kukkiskadun ja Äyhönjärventien välisellä osuudella. Työn yhteydessä rakennetaan myös uutta paineviemärilinjaa HKScanin tuotantolaitoksen jätevesien johtamiseksi.

Samanaikaisesti Monnankadulla tehdään sekä kaapelointitöitä että kaukolämpolinjan muutostöitä. Myös kaukolämpölinjojen muutostyöt alkavat ensi viikon aikana. Työn yhteydessä aiheutuu lämpökatkoja kiinteistöille, joista Rauman Energia Oy tiedottaa erikseen.

Työvaiheet aiheuttavat alueella katujen tilapäisiä sulkemisia ajoneuvoliikenteeltä (työmaa merkitsee kiertotiet liikennemerkein) ja kevyttä liikennettä tullaan ohjaamaan kunkin työvaiheen toteutuksen vaatimalla tavalla. Liikennejärjestelyistä tullaan tiedottamaan työmaan edetessä.

Kukkiskatu suljetaan liikenteeltä välillä Paroalhonkatu-Monnankatu 24.4–28.4. Monnankatu joudutaan sulkemaan välillä Kukkiskatu-Tarvolantie kaukolämpötöiden aikana viikolla 17.

Putkistotöiden valmistuttua jatketaan Monnankadun pintatöillä. Kadun poikkileikkaus muuttuu rakentamistyön yhteydessä. Muutostöillä parannetaan kadun liikenneturvallisuutta leventämällä kevyen liikenteen väyliä ja kaventamalla nykyisiä leveitä ajokaistoja.

Tarvolantien ja Päiväsenkadun liittymäalueelle rakennetaan liikenneympyrä. Monnankadun valaistus uusitaan ja länsipuolen kevyen liikenteen väylälle tulee oma valaistus. Lisäksi Monnankadun ja Äyhönjärventien liikennevalot uusitaan. Vanhat valot puretaan toukokuun aikana ja uudet päästään asentamaan vasta loppuvuodesta.

Työmaa-alueella on edelleen 30 km/h nopeusrajoitus. Katutoimi pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä. Pihoille ja alueen liikkeissä asioivien kulku turvataan liikennemerkein ja lisäkyltein. Monnankadun sulkemisen aikana pihaan ajo ja kääntyminen on sallittu Lensunkalliontielle ja Taimipolulle.

Kukkiskadun liikenteenohjaussuunnitelma
Monnankadun liikenteenohjaussuunnitelma