Ajankohtaista

Moporeitteihin tulossa muutoksia Satakunnassa

Satamakadun liikennettä.

Mopoilu on monin paikoin sallittua kevyen liikenteen väylillä, vaikka kevyen liikenteen väylät on tarkoitettu ensisijaisesti kävelijöille ja pyöräilijöille. Mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä on nyt tarkistettu Satakunnan joihinkin reitteihin tulee muutoksia. Muutosten jälkeen mopoilu on pyöräteillä sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella valtateiden varsilla ja sellaisten maanteiden varsilla, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h. Muutosvaihe edellyttää erityistä tarkkaavaisuutta niin mopoilijoilta kuin autoilijoilta.

Muuttuvien moporeittien liikennemerkkiPääperiaatteena on, että jatkossa mopoilu on sallittua pyöräteillä taajaman ulkopuolella valta- ja kantateiden varsilla sekä nopeusrajoituksen ollessa yli 80 km/h. Moporeittimuutokset toteutetaan kesän aikana, jolloin Sallittu mopoille -lisäkilvet joko lisätään tai poistetaan uusien moporeittien mukaisesti. Lisäksi mopojen siirtymäkohdat pyörätieltä ajoradalle tullaan merkitsemään kuvan mukaisella liikennemerkin ja lisäkilven yhdistelmällä. Liikennemerkin tavoitteena on ennakolta kertoa mopoilijalle siirtymäkohdasta, jolloin kuljettajalla on mahdollisuus tehdä siirtymä suunnitellusti ja rauhallisesti ilman äkkiliikkeitä. Liikennemerkit laitetaan kohtiin, joissa pyörätie jatkuu, mutta mopoille sallittu pyörätie päättyy.

Mopot muita kevyen liikenteen väylien käyttäjäryhmiä nopeampina liikkujina aiheuttavat hitaammille käyttäjäryhmille turvattomuuden tunnetta, sillä mopojen nopeus ei jätä riittävästi reagointiaikaa kävelijöille ja pyöräilijöille kevyen liikenteen väylällä tai autoilijoille risteyksissä. Nopeuserot, mopon paino ja törmäysvoima lisäävät onnettomuusriskiä niin mopoilijoille kuin muillekin kevyen liikenteen väylällä kulkeville. Kevyen liikenteen väyliä käyttävät niin lenkkeilijät, lapset, koiranulkoiluttajat kuin työmatkaliikkujatkin, joista etenkin lapset liikkuvat arvaamattomasti. Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrää pyritään lisäämään, mikä mopojen määrän kasvun kanssa lisää riskialttiita tilanteita yhteisillä väylillä. Tehtävien muutosten avulla pyritään parantamaan sekä mopoilijoiden että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

ELY-keskus on merkinnyt moporeittimuutokset Rauman kartalle.