Ajankohtaista

Otanlahdessa voi taas uida – uimakausi alkaa 15.6.

Pelastusrengas Otanlahden uimarannalla.

Uimakausi alkaa Raumalla virallisesti tiistaina 15.6. ja päättyy elokuun viimeisenä päivänä. Myös Otanlahden uimarannalla voi tänä kesänä uida eikä tarvetta rajoituksille ole. Viime kesänä uimista ei suositeltu veden huonon uimavesiluokan takia. EU-uimarantojen luokitus määritellään neljän viimeisen uimakauden uimavesitulosten perusteella. Otanlahden rannan uimavesi on ollut huonolaatuista ajoittain, jolloin se määriteltiin huonoon uimavesiluokkaan.

Viime kesän jälkeen Otanlahden uimaveden laadun parantamiseksi perustettiin työryhmä, jonka tekemässä selvityksessä uimarannalle laskevat hulevedet todettiin todennäköisimmäksi syyksi heikentyneeseen vedenlaatuun. Korjaavana toimenpiteenä hulevesien johtamista muutettiin toukokuussa väliaikaisen pumppausjärjestelmän avulla siten, että vedet laskevat Otanlahden sijasta Kompinlahteen.

– Muutokset hulevesien johtamisessa katsotaan merkittäväksi toimenpiteeksi, jolla voidaan olettaa olevan vaikutusta uimaveden laadulle, eikä tarvetta rajoittaa uimista Otanlahden uimarannalla enää ole. Touko- ja kesäkuussa otettujen näytteiden mukaan uimarannan vesi täyttää sille asetetut vaatimukset, terveystarkastaja Jonna Aro kertoo.

EU-uimarantojen uimavesi luokitellaan neljään uimavesiluokkaan, jotka ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Raumalla EU-rantoja ovat Otanlahden uimarannan lisäksi Saharannan ja Lapin uimarannat sekä Bergströmin lammen uimaranta. Lapin uimarannan ja Bergströmin lammen uimavedet luokitellaan erinomaisiksi ja Saharannan uimarannan uimavesi hyväksi.

Uimavesitulokset löytyvät uimarantojen ilmoitustauluilta ja Rauman kaupungin nettisivuilta

Kesän aikana uimarannoilta otettavien uimavesinäytteiden tulokset löytyvät Rauman kaupungin terveysvalvonnan nettisivuilta sekä uimarannoilla olevilta ilmoitustauluilta.

Uimavesinäytteet otetaan kaikilta EU-rannoilta seuraavan kerran tällä viikolla. Otanlahden uimarannan veden laatua seurataan tänä kesänä tihennetysti, kerran viikossa otettavalla näytteellä. Myös Saharannan uimarannan veden laatua seurataan tihennetysti ja kesän aikana näytteitä otetaan uimarannalta kuusi kertaa. Lapin uimarannalta ja Bergströmin lammesta näytteet otetaan neljä kertaa.

Pieniltä uimarannoilta uimavesinäytteet otetaan ensimmäisen kerran viikolla 24

Kaupungin terveysvalvonta valvoo myös pienten uimarantojen veden laatua säännöllisesti uimakauden aikana. Pieniltä uimarannoilta otetaan näytteitä kerran kuukaudessa ja ensimmäiset näytteet otetaan viikolla 24. Uimavesinäytteiden tulokset löytyvät vastaavasti internet-sivuilta sekä uimarantojen ilmoitustauluilta.

Pieniä valvottavia uimarantoja ovat rantasaunojen yhteydessä olevan uimarannat. Rantasaunoja on Kaljasjärvellä, Pitkäjärvellä, Lillonkarissa, Tenhonperässä, Noitajärvellä, Mantereenpäässä ja Kaarojärvellä. Lisäksi uimaveden laatua valvotaan Seurakunnan kesäkodin ja Narvin kesäkodin uimarannoilla, Merikylpylän uimarannalla ja Löylymestarin uimarannalla.

Ehdotukset ja mielipiteet valvottaviin uimarantoihin

Rauman kaupungin asukkailla ja kesäasukkailla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja huomautuksia valvottavista uimarannoista. Ehdotukset ja huomautukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Ympäristöterveydenhuolto, PL 283, 26101 Rauma tai sähköpostilla osoitteeseen terveysvalvonta@rauma.fi.