Ajankohtaista

Papinpellon kunnallistekniikan rakentaminen alkaa vuodenvaihteessa

Papinpellon kunnallistekniikan rakennusurakka alkaa stabilointitöillä tammikuun alussa 2018.  Alueella joudutaan tekemään pohjanvahvistustoimenpiteitä ja stabiloimaan maaperää ennen rakentamista. Papinpellon alue on tällä hetkellä pääosin rakentamatonta niittyä.

Rakennusurakka sisältää muun muassa seuraavia työvaiheita:

– Metsotien ja Kiulukadun kunnallistekniikan rakentamisen kokonaisuudessaan, joka käsittää vesihuollon rakentamisen, katurakenteet pyöräteineen sekä operaattorien kaikki kaapelit ja suojaputkitukset asennettuna sekä alueen valaistuksen.
– Hulevesikosteikko rakentuu alueen keskelle ja sitä ympäröivät kevyen liikenteen väylät, jotka osittain toimivat myös tulevien kerrostalojen pelastusteinä.
Urakan aikana puretaan Metsotien nykyinen vanha pumppaamo ja rakennetaan uusi.
– Sorkantien länsipuolelle rakennetaan uuden kaavoitetun tontin vesihuoltoliittymät sekä Sorkantien alittavat putkistot Itsenäisyydenkadun suuntaan.
– Papinpellon alueella on pilaantuneita maita, jotka kuljetetaan kaupunkialueen ulkopuolelle ongelmajätekeskuksiin. Papinpellon urakoitsijana toimii LM-Suomiset Oy

Koko urakan valmistumisajankohta on syyskuun lopussa 2018. Urakassa on välitavoite toukokuun lopussa, jolloin pitää olla Metsotie kokonaisuudessaan päällystetty.

Papinpellon rakentaminen vaikuttaa kaupungin katuverkon liikennejärjestelyihin varsinkin Papinhaan alueella. Myös maamassojen kuljetus Luostarinkylän eritason läjitysalueelle hoituu katuverkkoa pitkin. Luoteisväylällä työmaaliikenne tulee olemaan vilkasta, joka hidastaa liikkumista. Alueella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta liikenteessä. Liikenteenohjaussuunnitelmia laaditaan parhaillaan ja niistä tiedotetaan myöhemmin.