Ajankohtaista

Papinpellon vuoropäiväkoti harjakorkeudessa

papinpellon_harjannostajaiset3

Itsenäisyydenkadun varteen rakentuvan Papinpellon vuoropäiväkodin harjannostajaisia vietettiin perjantaina 12.4. Tilaisuus alkoi työmaakierroksella klo 11. Varsinainen harjannostajaisosuus järjestettiin klo 12 alkaen Villa Tallbossa.

Päiväkodin suunnittelun lähtökohtana on toiminnallisuuden lisäksi rakennuksen sopeuttaminen ympäröivään luontoon sekä ympäristön säilyttäminen mahdollisimman luonnontilaisena. Rakennuksen pääasiallinen julkisivuverhous tulee olemaan puuta. Sisäpihan ulkoseinissä ja räystäällä tullaan käyttämään paloturvallista sementtikuitulevyä.

Päiväkoti sijoittuu Itsenäisyydenkadun suuntaisesti. Tontille tulee yksi tonttiliittymä. Saattoalue ja henkilökunnan pysäköintialue on sijoitettu rakennuksen itäpuolelle ja huoltoajot pohjoispuolelle. Aidattu leikkipiha sijoittuu rakennuksen eteläpuolelle. Lasten tuominen ja hakeminen tapahtuu sisäpihan leikkipihan ja siellä olevien solujen eteisten kautta.

Rakennus koostuu soluista ja kotialueista

Vuoropäiväkoti on avoinna vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä. Rakenteellisia hoitopaikkoja on 120 lapselle. Rakennukseen tulee kuusi kotialuetta, jotka jakautuvat kolmeen erilliseen soluun. Solut ovat sisätiloiltaan yhteydessä toisiinsa leikki- ja lepohuoneiden välityksellä. Näin mahdollistetaan yhden kotialuetilan lisääminen tarvittaessa.

Päiväkotiin tulee kaksi 0–2-vuotiaiden kotialuetta ja kolme 3–5-vuotiaiden kotialuetta. Näiden lisäksi on yksi erillinen ja muita kotialueita suurempi kodinomaisempi vuorohoidon 24/7-kotialue, jossa lasten ikäjakauma on 1–8 vuotta. Pienten lasten kotialueilla on 12 paikkaa ja vanhempien lasten kotialueilla 24 paikkaa. Kotialue koostuu ryhmähuoneesta, lepo- ja leikkihuoneesta sekä wc-tiloista. Lisäksi tilaan kuuluvat naulakko- ja kuraeteistilat.

Kotialueiden lisäksi päiväkodissa on pieni liikuntasali ja monitoimi-/ruokailutila sekä henkilökunnan, siistijöiden ja keittiö- ja huoltohenkilökunnan sosiaalitilat. Osa sosiaalitiloista sijoitetaan väestönsuojatiloihin.

Ympärivuorokautisen toiminnan vuoksi rakennus varustetaan automaattisella palonsammutusjärjestelmällä.

Rauman kaupunki pyrkii Hinku-kuntana hyödyntämään myös uusiutuvan energiatuotannon muotoja rakennushankkeissaan. Päiväkodille myönnetyn energiatuen myötä rakennuksen katolle asennettiin nimellisteholtaan 20 kilowattipiikin aurinkopaneelijärjestelmä.

Rakennuskohde on kerrosalaltaan 1370 kem², bruttoalaltaan 1522 brm² ja tilavuudeltaan 6900 m³. Papinpellon vuoropäiväkodin osoite on Itsenäisyydenkatu 5C, 26100 Rauma.

Aikataulu ja kustannukset

Papinpellon vuoropäiväkodin suunnittelu aloitettiin vuoden 2017 lopulla kaavoittamalla sopiva tontti Itsenäisyydenkadun ja Satamatien väliseltä alueelta. Kaava sai lainvoiman toukokuussa 2018.

Vuoropäiväkodin rakentaminen aloitettiin kesäkuussa 2018. Urakkamuotona on jaettu urakka alistetuin sivu-urakoin. Uusi vuoropäiväkoti valmistuu elokuun alussa vuonna 2019.

Rauman kaupungin talousarviossa uuden vuoropäiväkodin rakentamiseen on varattu 3,5 miljoonaa euroa.

Tilaaja ja rakennuttaja

Rauman kaupunki, Tekninen toimiala, Tilapalvelut
Kanalinranta 3
26100 Rauma

• Projektinjohtaja, arkkitehti Minna Linnala
• Rakennustöiden valvonta ja turvallisuuskoordinaattori, rakennuttajainsinööri Juha Tuominen
• Sähkötöiden valvonta, sähköyksikön päällikkö Konsta Pohjola
• LVI-töiden valvonta, LVI-yksikön päällikkö Toni Suursoho, LVI-insinööri Janne Peni
• Rakennusautomaatiotöiden valvonta, energia- ja automaatioasiantuntija Matti Lehtonen

Suunnittelijat

• Arkkitehtisuunnittelu Arcci-Rauma, Jouni Sjöblom
• Rakennesuunnittelu Sweco Rakennetekniikka Oy, Markus Pietilä
• GEO-suunnittelu Ramboll Finland Oy, Timo Tarkkio
• Sähkösuunnittelu SP-suunnittelu Oy, Esa Kivimäki ja Anu Arola
• LVIA-suunnittelu Insinööritoimisto Kai Kivistö Ky, Kai Kivistö

Urakoitsijat

• Pääurakoitsija Rakennus JTS Oy, vastaava työnjohtaja Olli Haavisto
• Sähköurakoitsija Sähköpalvelu Pekka Kuoppa Oy, Pekka Kuoppa
• Putkiurakoitsija Vesi-Lammela Oy, Eetu Sainio, Matti Lammela
• Ilmanvaihtourakoitsija Satatech Talotekniikka Oy, Pietari Erko
• Automaatiourakoitsija Schneider Electric Finland Oy, Pekka Lahtinen

Papinpellon vuoropäiväkodin pohjapiirros