Ajankohtaista

Petäjäksen maisematyöluvan jatko kaatui hallinto-oikeudessa

Laiva Rauman satamassa

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 15.3.2017 kumonnut Rauman ympäristölautakunnan 1.12.2015 tekemän päätöksen Petäjäksen alueen maisematyöluvan jatkosta. Päätöksessä ei otettu kantaa maisematyöluvan myöntämisen edellytyksiin, vaan päätös perustuu lain tulkintaan jatkoluvan voimassaoloajan alkamisesta ja päättymisestä.

Kumottu lupa ja toinen Rauman Satama Oy:lle vuonna 2016 myönnetty lainvoimainen maisematyölupa, joka koskee louhintatöitä kaoliinivarastojen läheisyydessä, liittyvät käynnissä olevaan konttiterminaalin laajennushankkeeseen. Kumotun maisematyöluvan mukaisista louhintatöistä on tehty noin 97 %. Kumotun luvan mukaiset työt keskeytetään lukuun ottamatta turvallisuuden varmistamiseksi suoritettavia kallioseinämien viimeistelytöitä. Vaikutukset konttiterminaalihankkeen aikatauluun selviävät lähiaikoina.

Rauman Satama Oy ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin uuden maisematyöluvan hakemiseksi, jotta suunniteltuja muita Petäjäksen hankkeita voidaan jatkaa. Maisematyölupa koskee puuston poistoa sekä kallioiden louhimista. Satamalla on voimassa oleva vuoden 2021 lopussa päättyvä ympäristölupa muihin tarvittaviin ruoppaustöihin, vesialueiden täyttöihin sekä laituritöihin.