Ajankohtaista

Pohjoiskehän esiopetuskokonaisuutta suunnitellaan parhaillaan

Naulakko päiväkodin käytävällä. Naulakoiden yläpuolella lasten piirustuksia.

Rakenteilla olevaan Pohjoiskehän koulurakennukseen tulee tilat myös kolmelle esiopetusryhmälle. Yksi ryhmistä on pienryhmä, jossa on paikkoja myös oppimisessaan tehostettua tukea tarvitseville lapsille. Rakenteellinen paikkaluku eli esikoululaisten määrä tulee olemaan reilut 50.

Esiopetuksen tilat sijoittuvat samaan siipeen 1.–2.-luokkalaisten kanssa. Myös iltapäiväkerho tulee toimimaan esiopetuksen tilojen läheisyydessä. Esikoululaisille on oma sisäänkäynti sekä eteistilat. Kullekin ryhmälle on varattu kaksi omaa tilaa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja lisäksi käytettävissä on myös koulun tiloja.

– Pienempien lasten tilat on suunniteltu Pohjoiskehän koulussa hyvin lähekkäin. Tämä tuokin mahdollisuuksia kiinteään yhteistyöhön, varhaiskasvatuksen aluejohtaja Jaana Ahvenjärvi kertoo.

Rauman varhaiskasvatuksessa on tehty linjaus, että uutta alakoulua rakennettaessa tehdään sen yhteyteen tilat myös esiopetukselle.

– Lapsen ehjä oppimisen polku toteutuu, kun esikoulusta asti pihapiiri, oppimisympäristö sekä henkilökunta ovat tuttuja, Ahvenjärvi selventää.

Suunnittelutyö käynnissä

Koska koulurakennus on vielä rakennusvaiheessa, painottuu työ tällä hetkellä enemmän esikoulutoiminnan suunnitteluun.

– Olemme osallistuneet esiopetustilojen suunnitteluun. Niiden yleisilme ja kalustus tulevat mukailemaan pitkälti perusopetuksen tyyliä, mutta yksityiskohdat konkretisoituvat vasta ensi keväänä. Myös siirtyvän henkilöstön osalta suunnittelutyö on vielä kesken, Ahvenjärvi sanoo.

Pohjoiskehän esikoulussa tulee työskentelemään 10 työntekijää – pienryhmässä 4 ja muissa 3.

Palvelurakenneselvitys työn alla

Rauman varhaiskasvatuksen palvelurakenne uudistuu. Pohjoiskehän koulun lisäksi rakenteilla on myös Papinpellon vuoropäiväkoti. Vaikka molemmat urakat ovat vielä rakennusvaiheessa, tehdään taustalla suunnitelmia muun muassa henkilöstöjärjestelyistä.

– Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään syksyllä tiedotustilaisuus palvelurakenteen muutoksista. Merkittävää on, että suuri osa Rauman vuoropäiväkotitoiminnasta tullaan keskittämään uusiin tiloihin ensi vuonna, Ahvenjärvi kertoo.

Ahvenjärven mukaan pohjoisen alueen uudet varhaiskasvatuksen yksiköt tulevat helpottamaan muun muassa pohjoisen varhaiskasvatusalueen painetta.

– Noin 60 prosenttia Rauman 1–6-vuotiaista lapsista asuu tällä hetkellä keskustan ja kaupungin pohjoispuolen alueilla, Ahvenjärvi tarkentaa.

Pohjoiskehällä mahdollisuuksia moneen

Ahvenjärvi odottaa innolla uusia tiloja niin Pohjoiskehän kuin Papinpellon vuoropäiväkodin osalta.

– Pohjoiskehän koulussa toimintakulttuuri sekä tilaratkaisut tulevat olemaan aiempaa erilaiset. Saamme esiopetuksesta olla mukana kehittämässä uuden koulun toimintakulttuuria ja käytänteitä yhdessä perusopetuksen toimijoiden kanssa. Mahdollisuuksia on vaikka mihin.

Seuraa Pohjoiskehän koulun rakentumista ja uutisia rauma.fi/pohjoiskehankoulu.