Pohjoiskehän koulu valmistautuu ottamaan vastaan ensimmäiset oppilaansa

pohjoiskehä koulun keltainen kortteli

Pohjoiskehän koulussa on valmisteltu alkavaa kouluvuotta ahkerasti. Viimeisimpänä on asennettu kovien materiaalien konesalin koneet sekä viimeistelty opetustilojen kalustusta. Koulujen alkaessa maanantaina 12.8. oppilaat pääsevät aloittamaan lukuvuoden täysin toimivissa tiloissa.

Koulun hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki on töiden edistymiseen ja valmiiden osien lopputulokseen tyytyväinen.

– Pelkästään erilaisia opetustiloja on koulussa yli 50, joten kalustamista ja järjestelyä on totta kai paljon. Vielä on edessä pari pitkää päivää, mutta maanantaina kaikki on valmista, Raiskinmäki sanoo.

Koulun koko 120-päinen henkilökunta on paikalla torstaista 8.8. lähtien, kun tilojen ja järjestelmien käyttökoulutukset alkavat. Iso osa henkilökunnasta on kuitenkin aloittanut tilojen järjestelyn jo kuluvan viikon alussa, jotkut jo aiemmin.

Pohjoiskehän koulun henkilökuntaan kuuluu yli 60 ohjaajaa, 45 perusopetuksen ja esiopetuksen opettajaa sekä 12 puhtaus- ja ruokapalveluiden työntekijää. Suuri määrä henkilöstöä vaaditaan, sillä koulussa aloittaa noin 430 oppilasta, joista reilut 50 esiopetuksessa. Ekaluokkalaisia aloittaa pienryhmät mukaan lukien 75 oppilasta.

– Koulu on suunniteltu noin 550 oppilaalle, jonka lähelle päästään jo vuoden kuluttua, kun kouluun tulee vielä yksi sarja lisää viidesluokkalaisia, Raiskinmäki kertoo. Koulussa tullaan ruokailemaankin viidessä vuorossa neljältä linjastolta, jotta kaikki pääsevät syömään sujuvasti ja rauhallisesti.

Uusissa tiloissa korostuu muunneltavuus, muutosjoustavuus, joka tarjoaa kaikille luokille sopivat, helposti muokattavat tilat. Opettajilla on mahdollista itse muokata luokkaympäristöä parhaaksi katsomallaan tavalla avaamalla tilojen lasiseiniä ja suuria eri luokkien välisiä ovia, mahdollistaen opettajien välisen yhteistyön ja pienryhmien oppilaiden helpomman mukaan ottamisen yleisopetukseen tuettuna koulun runsaalla koulunkäynninohjaajaresursssilla. Tiimityöskentelyn korostaminen onkin Jukka Raiskinmäelle tärkeää.

– Erityisesti odotan alkavalta kouluvuodelta uudenlaisen, yhteistyöhön nojaavan toimintakulttuurin rakentumista. Lukujärjestykset on kehitelty siltä pohjalta, että opettajat voivat halutessaan helposti pitää osan tunneistaan yhteistyössä toisiaan tukien, Raiskinmäki toteaa.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen koulua on esitelty ja esitellään kuluvan viikon aikana. Kaikille avoimet ovet ovat suunnitelmissa myöhemmin, kunhan koulutyössä on päästy ensin kunnolla alkuun.

Pohjoiskehän koulun työntekijöiden tila   Pohjoiskehän koulun ruokala 

Pohjoiskehän koulun luokkatila