Ajankohtaista

Pohjoismaisten ystävyyskaupunkien tapaamisessa puhuttivat elinvoima ja verkostoyhteistyö

Nordic Twin Town meeting Rauma aug 2018

Raumalla vieraili viime viikonloppuna 10.–12.8. Pohjoismaisten ystävyyskaupunkien edustajia Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta. Lauantain virallisessa kokouksessa käytiin läpi muun muassa elinvoimahankkeita, kaupunkien kehitystyötä sekä verkostoyhteistyön mahdollisuuksia.

– Tapaamisen yhteishenki oli hyvä. Osallistujajoukko oli laaja ja positiivisella mielellä liikkeellä, mukana tapaamisessa ollut toimialajohtaja Sari Salo kertoo.

Kokous aloitettiin katsauksella historiaan. Rauma on tehnyt pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kanssa säännönmukaista yhteistyötä jo vuodesta 1948. Joka toinen vuosi ystävyyskaupunkien edustajat tapaavat vierailun merkeissä ja joka toinen vuosi on vuorossa urheilukilpailut. Pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kaupunginjohtajat tapaavat toisiaan vuosittain. Raumalla järjestetyssä tapaamisessa suunniteltiinkin, että jatkossa myös kaupunkien kulttuurijohtajat alkavat tavata toisiaan säännöllisesti, joka toinen vuosi.

Tulevaisuudessa yhtenä ystävyyskaupunkien yhteistyön painopisteenä nähdään uuden teknologian hyödyntäminen.

– Teknologiaa voisi hyödyntää entistä enemmän keskinäisessä yhteydenpidossa. Esimerkiksi yrityksiä ja kuntalaisia voitaisiin näin osallistaa ystävyyskaupunkien tapaamisiin ja keskusteluissa esiin nouseviin aihepiireihin, Salo pohtii.

Virallisen kokouksen lisäksi vierailijat tutustuivat viikonlopun aikana Rauman saaristoon ja kaupunkialueeseen. Vierailukohteita olivat myös muun muassa Seaside Industry Park, satama, Lakari ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Kierroksella tutustuttiin myös rakenteilla olevaan Pohjoiskehän kouluhankkeeseen.