Rakennusperintö ja Vanha Rauma nousevat esiin uudessa luentosarjassa

Vanha Rauma, Isoraastuvankatu, kesä, Raatihuone, Pyhän Ristin Kirkko, Kauppatori

Rauman kaupungin kaavoitus ja Rauman kansalaisopisto toteuttavat yhteistyössä kuusiosaisen luentosarjan rakennusperinnön säilyttämisestä Vanhaa Raumaa sivuten. Luennoitsijoina kuullaan restauroinnin ja rakennusperinnön säilyttämisen eturivin asiantuntijoita. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Luentosarjan aloittaa tiistaina 12.2. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin historian professori emeritus Vilhelm Helander aiheella Restaurointi – Periaatteita ja käytännön kokemuksia. Helander omistautuu arkkitehdin työlle etenkin vanhojen rakennusten parissa sekä kirjoittaa ja esitelmöi rakennushistoria- ja ympäristökysymyksistä. Hän on toiminut useiden historiallisesti merkittävien rakennusten, kuten Säätytalon, Helsingin tuomiokirkon, Suomen kansallismuseon ja Porin kaupungintalon restaurointien pääsuunnittelijana.

Luentosarjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja syventää Vanhaan Raumaan ja alueen kaavauudistukseen sekä yleisesti rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvää keskustelua. Myös nykyrakentamisella on opittavaa rakennusperinnöstä.

Luentosarjan tilaisuudet
Tiistai 12.2. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
Restaurointi – Periaatteita ja käytännön kokemuksia
Arkkitehtuurin historian professori emeritus Vilhelm Helander

Tiistai 26.2. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
Kokemuksia restauroinnista talon ehdoilla
Sisustusarkkitehti Tauno Tarna

Tiistai 19.3. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
Perinteiset rakenteet ja rakennustekniikat
Puuseppä, arkkitehti Lars-Erik Mattila

Tiistai 26.3. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
Täydennysrakentaminen
Arkkitehtuurin historian professori Olli-Paavo Koponen

Tiistai 2.4. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
Paikan kokeminen
Arkkitehti, TkT Tuija Lind

Tiistai 14.5. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
1900-luvun jälkipuoliskon arkkitehtuurin arvot
Museoviraston yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen.

Tilaisuuksien vetäjinä toimivat arkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi Rauman kaupungin kaavoituksesta.