Rakennusperintö-luentosarja päättyy 14.5. modernin arkkitehtuurin suojeluun

Vanhan Rauman talon julkisivu ja kukka-amppeli.

Rakennusperintö-luentosarjan kuudentena ja viimeisenä luentona kuullaan yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsosen esitelmä 1900-luvun jälkipuoliskon arkkitehtuurin arvoista. Luento järjestetään tiistaina 14.5. klo 18 Posellissa.

Moderni arkkitehtuuri edustaa keskeistä osaa Suomen rakennuskannasta. Monet näistä toisen maailmansodan jälkeen rakennetuista rakennuksista ovat tulleet peruskorjausikään, niille on etsittävä uusia käyttötarkoituksia ja paikoin niitä uhkaa myös purkaminen. Hankkeissa on tunnistettava ja huomioitava rakennuksiin liittyvät keskeiset arvot. Useimmiten nykyajan tarpeet ja toiminnot ovat sovitettavissa näihin rakennuksiin.

Jetsonen toimii Museoviraston yliarkkitehtina kulttuuriympäristöpalveluissa ja hoitaa restaurointien ohjausta. Hän on keskittynyt erityisesti 1900-luvun loppupuolen arkkitehtuurin suojelun kysymyksiin. Museoviraston asiantuntijana hän on ollut mukana muun muassa Otaniemen, Suomenlinnan ja monien Aalto-kohteiden korjauksissa ja restauroinneissa.

Luentosarja on Rauman kaupungin kaavoituksen ja kansalaisopiston yhdessä toteuttama. Luennot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Tilaisuuden vetäjinä toimivat arkkitehdit Henri Raitio ja Mervi Tammi Rauman kaupungin kaavoituksesta.

Luentotilaisuus

Tiistai 14.5. klo 18–20, kulttuuritalo Poselli
1900-luvun jälkipuoliskon arkkitehtuurin arvot
Museoviraston yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen