Rauma järjestelee henkilöstön tehtäviä poikkeusolojen vuoksi

Rauman kaupunki on aloittanut henkilöstönsä uudelleensijoittamisen suunnittelun. Tavoitteena on työllistää mahdollisimman monta poikkeustilanteen vuoksi ilman työtä jäänyttä työntekijää. Helpotusta sijoitteluun haetaan henkilöstöpankilla, jossa työtä vailla olevat ja työtehtävät kohtaavat.

Tiistaina 31.3. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle on tehty esitys yt-menettelyn käynnistämisestä sekä mahdollisten lomautusten ja palkanmaksun keskeytysten linjaamisesta. Ennen palkanmaksun keskeyttämistä tai lomautuksiin ryhtymistä on selvitettävä työntekijöiden mahdollisuudet siirtyä kaupunkitasoisesti muuhun työhön.

Toimenpiteet johtuvat koronavirukseen liittyvistä valtioneuvoston linjauksista ja Rauman kaupungin omista poikkeuksellisesta tilanteesta aiheutuvista ratkaisuista, joiden takia joidenkin kaupungin työntekijöiden työn tekeminen on keskeytynyt.

Oman työn tekeminen on keskeytynyt esimerkiksi kaupungin museoissa, kirjastoissa, harrastustiloissa, uimahallissa, urheilu- ja nuorisotiloissa ja kansalaisopistossa. Vähentyneestä päivähoitopaikkojen tarpeesta johtuen monet varhaiskasvatuksessa työskentelevät jäävät vaille työtä. Myös kouluista ovat työt vähentyneet muilta kuin opettajilta.

Vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto antoi maanantaina 30.3. kaikille toimialoille määräyksen kartoittaa työllistämiskohteet ja tehtävät, joihin voitaisiin siirtää lomautusuhan alla olevia ja palvelupisteiden sulkemisen takia ilman työtehtävää jääneitä kaupungin työntekijöitä.

─ Uskon, että töitä kyllä löytyy, mutta onko niitä tarpeeksi ja kohtaavatko osaaminen ja työtehtävät. Olen antanut tehtäväksi ilmoittaa henkilöstöpankkiin sellaisia töitä, jotka ovat henkilöstöresurssien puuttuessa jääneet odottamaan ja aikaistaa niitä töitä, joita on vasta suunnitelmissa. Ylimääräisiä käsiä voidaan tarvita myös esimerkiksi ikäihmisten auttamisessa, alueiden ja pihojen siistimisessä tai erilaisissa kunnossapidon tehtävissä, Tomi Suvanto toteaa.

Vs. kaupunginjohtaja Suvanto on pyytänyt toimialoja ilmoittamaan työtarpeistaan torstaihin 2.4. klo 13.00 mennessä. Työtä vaille jääviä on iso joukko, tällä hetkellä noin 150, ja sijoittuminen korvaavaan tehtävään kaupunkiorganisaatiossa vaatii joustavuutta niin työnantajalta kuin työntekijöiltäkin.