Ajankohtaista

Rauma läpäisi elinkeinopoliittisen mittariston kelpo tuloksin

Ilmakuva Rauman kaupunkiympäristöstä.

Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön kehittymisestä selvitettiin 16.2.–14.4. verkkokyselyn muodossa. ELPO-kyselyyn vastasi yhteensä 5835 jäsenyrittäjää ympäri Suomen. Raumalla elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanaksi muodostui 7,30.

– Yli 50 000 kaupunkien sarjassa Rauma olisi ollut Suomessa ykkönen näillä luvuilla. Nyt olemme samassa sarjassa pienempien kuntien kanssa, mikä hieman muuttaa tulosta, elinkeinoasiantuntija Mirja Kotiranta kertoo.

Vuonna 2018 kuntien saama keskiarvo elinkeinopolitiikasta on kyselyn tulosten mukaan 6,74. Satakunnan kokonaisarvosanaksi muodostui tänä vuonna 7,04, kun vuonna 2016 vastaava luku oli 6,79.

Raumalla elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana on nyt 7,30. Vuonna 2016 arvosana oli 7,17 eli positiivista kehitystä on selvästi tapahtunut. Kyselyyn osallistuneista 480 satakuntalaisesta yrittäjästä raumalaisia oli 78 kappaletta.

Elinkeinopolitiikan osa-alueista kattavasti kysymyksiä

Kysymyslomakkeella vastaajilta pyydettiin kokonaisarvosanat elinkeinopolitiikan osa-alueista, kuten resursseista, päätöksenteon yrityslähtöisyydestä sekä viestinnästä. Kokonaisarvosanaa kartoitettiin myös kunnan elinkeinopolitiikasta kouluarvosana-asteikolla 4-10.

– Parhaimman keskiarvon Raumalla saivat elinkeinopolitiikka ja resurssit arvosanalla 7,6. Myös kunnan viestintä ja tiedottaminen saivat kiitosta arvosanalla 7,7. Luvut ovat keskiarvolta satakunnan alueen vastaavia paremmat, Kotiranta avaa kyselyn tuloksia.

Eniten kehitettävää Raumalla on kunnan hankintapolitiikassa, jonka arvosana on 6,8. Myös Satakunnan alueella luku on vaihtoehtojen kesken alhaisin, 6,6.

– Hankintapolitiikan arvosanaan voi odottaa nousua Rauman kaupungin hankintafoorumin ja Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvojan yhteistyön tuloksena, Kotiranta pohtii.

Positiivinen kehityssuunta on nähtävissä elinkeinopolitiikan ja resurssien sekä kunnan ja yritysten yhteistyön toimivuudessa. Rauman yrityksiä koskevan päätöksenteon koetaan olevan avointa. Kuntaa markkinoidaan vetovoimaisena asuin- ja yrityspaikkana. Myös oppilaitokset kannustavat yrittäjyyteen.

Yhteistyö edellä

Raumalla kunnalla ei koeta olevan häiritsevässä määrin kilpailevaa yritystoimintaa. Elinkeinotoimi toteuttaa tehokkaasti elinkeinopoliittisia tavoitteita yritysten tarpeet huomioiden.

Tärkeimmät elinkeinopolitiikan osa-alueet Raumalla ovat päätöksenteon yrityslähtöisyys, hankintapolitiikka, elinkeinopolitiikka ja resurssit. Toissijaiseksi koetaan viestintä ja tiedotus. Vastaukset ovat samantyylisiä niin Satakunnan alueella kuin koko maassa.

Toimivan ja aloittavan yrittäjän palvelut sekä tapahtumat ja koulutukset koetaan Raumalla tärkeiksi palveluiksi. Raumalaisista yrittäjistä 54 prosenttia on tehnyt yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 62 prosenttia yrittäjistä taas on osallistunut julkisiin hankintoihin tarjoamalla kunnalle palveluja.

Kunta ja yrittäjät asettavat elinkeinopolitiikan tavoitteet ja seuraavat tavoitteiden toteutumista yhdessä.

Rauman ELPO-raporttiin voi tutustua täällä.