Ajankohtaista

Rauma mukaan valtakunnalliseen vastuullisen matkailun kehittämistyöhön

Sakosta varottava kyltti ja ihmisiä kävelemässä Kitukrännissä.

Rauma valittiin mukaan Visit Finlandin valtakunnalliseen vastuullisen matkailun kehittämistyön pilottitoteutukseen. Matkailukohteille suunnatun Sustainable Finland -kehittämispolun avulla matkailukohteet toimivat systemaattisesti ja pitkäjänteisesti kestävän matkailun edistämisessä.

Hiljattain järjestetty pilottihaku tuotti 36 hakemusta ympäri Suomen. Visit Finlandin kestävän matkailun raati valitsi seitsemän kohdetta, jotka hakemuksissaan osoittivat poikkeuksellisen selvästi kestävän matkailun alueelliset kehittämistarpeet. Huomioon otettiin myös alueella aiemmin tehty työ kestävän kehityksen mukaisen matkailun saralla. Valituilla kohteilla oli lisäksi osoittaa, että alueella on kestävän matkailun toimenpiteiden edistämiseksi julkisen sektorin tuki tai asiaan perehtynyt yritysverkosto.

– Vastuullinen matkailu ja sen edistäminen on aika nostaa esille myös Raumalla. Maailmanperintökohteissa kulttuuriperintö ja paikallisten tarpeiden huomioiminen ovat erittäin tärkeitä. Tämän päivän trendi matkailussa on nimenomaan paikallisuus. Matkailijat haluavat kokea paikallista kulttuuria ja käyttää paikallisia palveluita. Tavoitteena on, että tämä pilottityöskentely antaa raumalaisille toimivan mallin palveluiden tuottamiseen kestävällä tavalla, matkailupäällikkö Irene Villanen kertoo.

Työn tavoitteena on myös vahvistaa Rauman imagoa vastuullisena matkailukohteena.

Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi taloudelliset, sosiokulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset matkailijoiden, matkailuyritysten ja -kohteiden, ympäristön ja paikallisväestön näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Mukaan valitut alueet Rauman lisäksi ovat Itäisen Lapin alue, Jyväskylän seutu, Porvoo, pääkaupunkiseutu, Utsjoki ja Kainuun Wild Taiga. Visit Finland lähtee testaamaan valittujen pilottikohteiden kanssa Sustainable Finland -ohjelmaan kehitettyjä työkaluja. Jokaisen alueen omiin kehitystarpeisiin pureudutaan, mutta samalla tutustutaan myös kestävän matkailun tarjoamiin jakelu- ja viestintäkanaviin.