Rauma valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan

Vanhuspalvelut, käsi kädessä sisällä

Rauman poikkisektorinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä aloittaa kolmivuotisen ikäihmisten terveysliikunnan kehittämistyön tammikuussa Ikäinstituutin mentorin tuella. Rauma on yksi 18:sta Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuonna 2019 aloittavasta kunnasta.

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelma tarjoaa hyviä käytäntöjä liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. Terveysliikunta kohdennetaan kotona itsenäisesti asuville, toimintakyvyltään jossain määrin heikentyneille iäkkäille, yli 75-vuotiaille ikäihmisille.

Ohjelmahakuun tuli 45 hakemusta, mikä osoittaa, että kunnilla on suuri tarve kehittää iäkkäiden toimintakykyä edistäviä toimintamalleja kasvavan vanhusväestön tarpeisiin.

Rauma on kärkikunta ikäihmisten terveysliikunnan kehittämisessä
Rauma liittyi keväällä 2017 Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeeseen. Hankkeen tavoitteena oli ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Hankkeen yhteyshenkilöinä Raumalla toimivat sivistystoimialan liikuntapalveluista liikunnanohjaaja Kimmo Kouru ja sosiaali- ja terveystoimialalta vanhuspalveluista palveluvastaava Minna Nurminen.

– Kärkikuntana Rauma on järjestänyt Ikäihmisten liikuntaraadin, ulkoiluystäväkoulutuksia ja toteuttanut useita vertaisohjaajakoulutuksia. Näiden avulla on saatu toteutettua useita ikäihmisten liikuntaryhmiä. Voimaa Vanhuuteen -hanketyön jatkaminen on tärkeää monipuolisen ikäihmisten terveysliikunnan tukemiseksi, palveluvastaava Minna Nurminen kertoo.

Rauma sitoutuu kolmivuotiseen toiminnan seurantaan, arviointiin ja raportointiin. Mentoroinnin tuella kunnissa löydetään liikuntapalvelujen ulkopuolella olevat iäkkäät ja lisätään heille soveltuvaa voima- ja tasapainosisältöistä ryhmäliikuntaa, liikuntaneuvontaa ja ulkoilua. Kohderyhmänä ovat kotona ilman koti- ja hoivapalveluja asuvat iäkkäät, pääosin yli 75-vuotiaat, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä tai osallistumisvaikeuksia.

Aiesopimukset on solmittu Kauklaisten kyläyhdistyksen, Rauman Eläkeläisten ja Rauman Eläkkeensaajien, Rauman Mielenterveysyhdistyksen ja Lounais-Suomen Avustajakeskuksen kanssa.

Vuonna 2019 Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa aloittavat Rauman lisäksi Askola, Hailuoto, Imatra, Jyväskylä, Lappeenranta, Lapua, Lohja, Orivesi, Outokumpu, Pello, Pietarsaari, Polvijärvi, Ruovesi, Siilinjärvi, Turku, Vaala ja Virrat.

Terveysliikuntaa toteutetaan järjestöjen, julkisen sektorin ja ikäihmisten kanssa. Ohjelmaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla.