Ajankohtaista

Raumalaisten suojatiekäyttäytymisessä parantamisen varaa

Kaksi kättä pitää kiinni heijastinpaketista. Taustalla luminen maa.

Rauman liikenneturvallisuustyöryhmä toteutti lokakuussa 2018 sähköisen kyselyn yhteistyössä Strafica Oy:n kanssa, jossa selvitettiin suojatiekäyttäytymistä, siihen liittyviä haasteita sekä mahdollisia parannuskeinoja eri liikkujaryhmien näkökulmista. Kyselyssä kartoitettiin toimintatapoja jalankulkijoiden, pyöräilijöiden sekä autoilijoiden näkökulmista.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 794 henkilöä. Tulosten perusteella kaikilla liikkujaryhmillä löytyy parannettavaa suojatiekäyttäytymisessä.

– Jalankulkijoiden suojatiekäyttäytymisen osalta haasteellisimpana koetaan heidän havaittavuus liikenteessä pimeänä vuodenaikana. Jalan liikkuvilta toivotaan myös keskittymistä tienylityksissä selkä selkeämpää viestimistä omista aikeistaan, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja sanoo.

Pyöräilijöiden osalta merkittävimmäksi ongelmaksi koetaan se, että pyöräilijät eivät noudata tai tiedosta väistämisvelvollisuuttaan pyörätien jatkeella ajaessaan.

– Vastaajien mielestä myös pyöräilijöillä on parannettavaa pimeällä näkymisessä. Sekä jalankulkijoiden että pyöräilijöiden tulisi käyttää heijastinta tai huomioliiviä aina hämärän aikaan, Pajuoja muistuttaa.

Autoilijoilta vastaajat toivovat maltillisia ajonopeuksia suojateiden kohdilla. Nopeutta hidastamalla autoilija viestii selkeämmin, että hän huomioi myös jalankulkijat.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin myös merkitsemään kartalle jalankulkijan, pyöräilijän tai autoilijan kannalta ongelmallisia suojateitä, sekä vastaajille suojateillä sattuneita tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita. Karttavastauksia kertyi kaikkiaan lähes 1600 kappaletta.

Varsinaisia tapaturmia merkittiin yhteensä 63, mutta läheltä piti -tilanteita vastaajat merkitsivät jopa 264 kappaletta. Ongelmallisimmiksi kohdiksi nousivat Hankkarintien ja Vähämaanpuiston ylittävä suojatie Laivurinpolun kohdalla, Luoteisväylän ja Tehtaankadun liittymä sekä Luoteisväylän, Junamiehenkadun ja Sorkantien kiertoliittymä.

– Kaikille edellä mainituille kohteille on yhteistä se, että niillä on paljon kevyttä liikennettä. Kuitenkin jokaisessa kohteessa on erityyppisestä ongelmasta kyse ja näin ollen niihin haetaan erilaista ratkaisua. Toiset kohteet vaativat isompia järjestelyjä, mutta jo pienillä asioilla voidaan vaikuttaa liikenneympäristön turvallisuuteen. Esimerkiksi Vähänmaanpuiston suojatieylityksestä varoitetaan autoilijoita jo nyt esimerkiksi tärinäraidoilla, Pajuoja sanoo.

Suojatiekyselyn tarkempiin tuloksiin voi tutustua Rauman kaupungin nettisivuilla.

Liikenneturvallisuustyöryhmä jalkautui torstaiaamuna 29.11. jakamaan heijastimia eri puolilla Raumaa.