Rauman Energia teettää kaapelointi- ja putkitöitä Valtakadulla 7.10. alkaen

Tietyömaan liikennemerkki

Kanalinrannan vesihuoltourakkaan liittyen Rauman Energia Oy teettää putkitustöitä Valtakadulla kaupungintalon läheisyydessä maanantaista 7.10. lähtien.

Valtakadulle asennetaan alitusputket kaupungintalon ja Tarvontorin väliselle osuudelle. Putkitustyön aikana joudutaan Valtakadulla tekemään liikennejärjestelyjä välillä Välikatu – Nortamonkatu.

Kaivutyö toteutetaan kahdessa osassa, kaista kerrallaan. Pysäköintipaikkoja Välikadun ja Kanalin välisellä osuudella joudutaan myös työn aikana rajoittamaan. Kevyen liikenteen väylä Tarvontorin kohdalla katkeaa kaivutyön ajaksi ja kevytliikenne ohjaamaan kaupungintalon jalkakäytävää pitkin.

Töiden on tavoitteena olla valmiina viikolla 43. Urakoitsijana toimii Infra Kiri Oy.