Ajankohtaista

Rauman kaupungin jätevedet käsitellään Maanpäänniemen puhdistamolla 5.–10.6.

Rauman yhteispuhdistamon huoltoseisokki pidetään 5.–10.6., jolloin kaupungin jätevedet käsitellään Maanpäänniemen puhdistamolla. Kyseessä on normaali toimintatapa, joka ei aiheuta muutoksia kaupunkilaisten arkeen.

– Tavallisesti jätevedet esikäsitellään Maanpäänniemessä ennen yhteispuhdistamolle pumppaamista. Maanpäässä on kuitenkin valmius jätevesien puhdistamiseen esimerkiksi tällaisten huoltotilanteiden aikana, Rauman Veden liikelaitosjohtaja Jukka Vastamäki kertoo.

Sakokaivojen ja muiden lietteiden vastaanottaminen keskeytetään Maanpäänniemessä huoltoseisokin ajaksi ympäristöluvan mukaisesti. Merialueelta otetaan myös ylimääräiset näytteet.

Maanpäänniemen puhdistamolla jätevedet käsitellään kemiallisesti. Vedessä oleva kiintoaines erotetaan saostuskemikaalilla, ja mereen johdettava jätevesi hygienisoidaan desinfiointikemikaalilla.