Rauman kaupungin kuulutukset julkaistaan jatkossa sähköisellä ilmoitustaululla

Valkoinen Rauma-logo sinisellä pohjalla

Kuntalain mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa kunnan internet-sivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää. Näitä ovat kuulutukset kokouksista (esim. valtuuston), vaaliasiat ja kaavoitusta koskevat tiedoksiannot.

Muut erityislainsäädäntöön perustuvat, viralliset ilmoitukset päätösten tiedottamisesta, kuten lupapäätösten julkipanolistoista, ajoneuvojen siirroista ja jatkovalitusmahdollisuudesta tiedottaminen (KHO), julkaistaan lisäksi Rauman kaupungin virallisella ilmoitustaululla, joka sijaitsee kaupungintalon aulassa, Kanalinranta 3.

Rauman kaupunki julkaisee myös niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat kaupunkia julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi sanomalehdissä tiedotetaan tarpeen mukaan.

Kaupungin kuulutukset ja muut kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti sähköisellä ilmoitustaululla. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä Palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2.

Lisätietoja ilmoitustaululla olevista kuulutuksista voi tiedustella ensisijaisesti kuulutuksissa ilmoitetulta yhteyshenkilöltä tai ilmoitustaulunhoitajalta puhelin 040 172 9529 tai sähköpostilla kirjaamo@rauma.fi.

Sähköisen ilmoitustaulun kuulutukset