Ajankohtaista

Rauman kaupungin tietosuojaselosteet esillä nettisivuilla

Nuori tyttö käyttämässä kannettavaa tietokonetta ulkona.

Rauman kaupunki on tarkistanut ja yhtenäistänyt tietosuojakäytänteitään uuden henkilötietojen käsittelyä koskevan lain myötä. Rauman kaupungin ylläpitämistä henkilötietorekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet. Selosteet käsitellään hyväksymisprosessin mukaisesti, minkä myötä selosteita lisätään nähtäville osoitteeseen rauma.fi/tietosuoja.

Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Kunnalla on kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.