Ajankohtaista

Rauman kaupungin vuoden 2021 henkilöstöraportti on julkaistu

Rauman kaupungin henkilöstö, kuvituskuva

Rauman kaupungin vuoden 2021 henkilöstöraportti sisältää kattavasti tietoa kaupungin henkilöstöä koskevista asioista. Raportin luvut kertovat muun muassa henkilöstörakenteesta ja työhyvinvoinnista.

Viime vuonna kaupungin henkilöstömäärä laski 62 henkilöllä. Työntekijöitä oli vuoden lopussa yhteensä 2802, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 2169 henkilöä, määräaikaisessa työsuhteessa 599 henkilöä ja työllistettyjä 34 henkilöä.

Vuonna 2021 päättyi yhteensä 163 vakinaista palvelussuhdetta, joista eläkepäätöksiä oli 76. Vastaavasti avoinna olevia vakinaisia työpaikkoja oli yhteensä 115.

Henkilöstön palkkamenot henkilösivukustannuksineen olivat kaikkiaan 131,5 miljoonaa euroa, joka on 6,4 miljoonaa euroa enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Palkkojen osuus nousi 4,3 miljoonaa euroa.

Koulutuksiin osallistuminen kasvoi koronasta huolimatta

Henkilöstöstä 62,2 prosenttia osallistui viime vuonna vähintään yhteen koulutukseen. Koulutusten osallistumisprosentti on kasvanut koronapandemiasta huolimatta.

– Uskon, että yksi syy osallistumisen kasvuun on verkkokoulutuksen lisääntyminen. Kaikki koulutukset pidettiin viime vuonna verkkoympäristössä lukuun ottamatta ensiapukoulutuksia. Lisäksi henkilöstöllä on ollut keväästä 2020 asti käytössä sähköinen oppimisympäristö, nykyisin Eduhouse, jota on käytetty aktiivisesti, henkilöstön kehittämispäällikkö Jarna Laine kertoo.

Korona-ajan myötä myös etätyö on yleistynyt. Rauman kaupungin henkilöstöstä 550 työntekijää teki vuonna 2021 yhteensä 25 818 etätyöpäivää.

Sairauslomapäivien määrät laskussa

Viime vuonna sairauden takia poissa työstä oli 77,9 prosenttia koko organisaation työntekijöistä. Prosentuaalinen osuus nousi 2,4 prosentilla vuodesta 2020. Kaupungin työntekijöille kertyi sairauspäiviä 44 217. Tämä on 3598 päivää vähemmän kuin vuonna 2020.

Koko henkilöstöstä sairaana olleiden osuus nousi ensimmäisen kerran neljään vuoteen, mutta sairauslomapäivien määrä laski. Lukuja tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että koronapandemian vuoksi flunssaoireisia on kehotettu jäämään pois töistä matalalla kynnyksellä ja silti sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

– Yli 30 päivää kestävien sairauspoissaolojen määrä laski yli 5000 päivällä. Käytännössä isompi joukko henkilöstöstä on sairastellut, mutta sairastelleet ovat olleet sairauslomalla lyhyemmän ajan kuin viime vuonna, Laine sanoo.

Työhyvinvointikyselyn tulokset myönteisiä

Verrattaessa vuoden 2021 työhyvinvointikyselyn tuloksia vuoteen 2020, tulokset ovat joko samoja tai hieman nousseet edellisestä vuodesta. Kaikkien kysymysten keskiarvot kaupungin työhyvinvointikyselyssä sijoittuvat vuonna 2021 asteikolla 1–5 välille 3,6–4,0.

Lukujen perusteella henkilöstön työhyvinvoinnin voidaan todeta olevan hyvällä tasolla. Samalla asteikolla mitataan koettua yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Vuoden 2021 kyselyn tulokset sijoittuvat välille 3,9– 4,3, joten Rauman kaupungin tulos myös yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa on kokonaisuudessaan hyvä.

Vakuutusyhtiön tietojen mukaan vuonna 2021 Rauman kaupungin koko henkilöstölle sattui kaikkiaan 134 työtapaturmaa työssä tai työpaikalla. Vuonna 2020 vastaava tapaturmien määrä oli 138. Vakuutusyhtiö on tilastoinut vuonna 2021 kaksi ammattitautia.

Rauman kaupungin henkilöstöraportti 2021