Ajankohtaista

Rauman kaupunki kartoittaa asukkaiden näkemyksiä yhdyskuntateknisistä palveluista

Kukonkarinkatu kesällä.

Kaupunkilaisia kannustetaan vastaamaan Rauman kaupungin yhdyskuntateknisiä palveluja koskevaan kyselyyn 11.6. mennessä. Mukana on myös vesihuoltoon ja pelastustoimen palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Asukkaiden toivotaan nostavan vastauksissa esille asioita, joita heidän mielestään olisi tarpeellista kehittää. Mielipiteen voi kertoa muun muassa katujen ja pyöräteiden kunnosta sekä puistojen ja leikkipaikkojen hoidosta.

Avoimen verkkokyselyn lisäksi tutkimuskutsu on postitettu 1000 kaupunkilaiselle.

Rauman kaupungin kysely on osa FCG:n toteuttamaa kyselyä, joka tehdään samanaikaisesti 25 kaupungissa ja kunnassa. Tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka julkaistaan elokuussa.