Ajankohtaista

Rauman kaupunki käynnisti selvityksen Pohjoiskehän koulun tapaturmasta

Rauma-tunnus sinisellä taustapohjalla.

Rauman kaupungin vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto on 19.2. perustanut työryhmän, joka alkaa tutkimaan Pohjoiskehän koululla 10.2. tapahtunutta tapaturmaa. Selvitysryhmän tehtävänä on tutkia perinpohjaisesti tapaturman syyt, toiminta sen yhteydessä sekä sen jälkeen tehdyt toimenpiteet. Vs. kaupunginjohtajan päätöksessä todetaan, että erityisesti on selvitettävä se, miten vastaavat onnettomuudet voidaan jatkossa välttää. Selvitystyötä johtaa kaupungin eri toimialoista riippumaton vs. kaupunginreviisori Johanna Suokanto.

Vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto näkee hyvänä sen, että selvitystyön johdossa on toimialoista riippumaton taho, jolle sisäinen tarkastus muutenkin kuuluu. Selvitysryhmän työ alkaa konkreettisesti maanantaina 24.2. kun vs. kaupunginreviisori palaa vuosilomalta.

Tapahtuman jälkihoito aloitettiin välittömästi tapaturman jälkeen. Pohjoiskehän koulun kaikki kalusteet on tarkastettu ja nyt meneillään on kaikkien muidenkin koulujen ja päiväkotien kalusteiden tarkastus. Laaja turvallisuustarkastus tehdään yhdessä käyttäjien ja henkilöstön kanssa. Jos turvallisuuspuutteita löytyy, ne korjataan välittömästi.

Lasten ja työntekijöiden kriisiapu käynnistettiin välittömästi tapahtuman jälkeen. Tapaturmaa on koulussa käsitelty monin eri tavoin ja paikalla on ollut asiantuntijoita työterveydestä ja oppilashuollosta. Oppilailla on hiihtoloman jälkeenkin mahdollisuus keskusteluun koulupsykologien ja kuraattorien kanssa.

Koulun hallinnollinen rehtori on huolehtinut tiedottamisesta lasten koteihin. Hän on pitänyt koko ajan yhteyttä myös loukkaantuneen oppilaan perheeseen.

– Olemme kertoneet tapahtumista avoimesti myös tiedotusvälineille ja kaupungin nettisivuilla tapahtumasta on kerrottu pääpiirteissään, Pohjoiskehän koulun hallinnollinen rehtori Jukka Raiskinmäki toteaa.

Pohjoiskehän koulun oppilaiden vanhemmille tiedotetaan asiasta lisää, kun jotain uutta kerrottavaa on. Muut kuntalaiset ja median edustajat voivat seurata selvitystä tekevän työryhmän työn etenemistä kaupungin nettisivujen ajankohtaispalstalta osoitteessa www.rauma.fi.

Loukkaantuneen oppilaan perhe toivoo, että heille annettaisiin toipumisrauha.