Ajankohtaista

Rauman kaupunki panostaa jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen turvallisuuteen

Satamakadun liikennettä.

Rauman kaupungin katutoimi ottaa vuodenvaihteessa 2017 käyttöön Katve360-järjestelmän neljään kuorma-autoon sekä yhteen harjakoneeseen. Kyseessä on kamerajärjestelmä, joka antaa kuljettajan näytölle reaaliaikaisen kokonaiskuvan ajoneuvon ympäriltä lintuperspektiivistä.

– Katve360 otetaan käyttöön parantamaan liikenne- ja työturvallisuutta. Järjestelmää käytetään autoissa, jotka tekevät töitä kaduilla muun liikenteen seassa. Turvallisuus paranee, kun järjestelmä kattaa katvealueet, joita auton ympärille jää huolimatta peileistä. Kuljettajat joutuvat esimerkiksi auratessa seuraamaan montaa asiaa samanaikaisesti. Katve360:llä parannetaan kuljettajan näkymää auton ulkopuolella ja vahingon mahdollisuus pienenee huomattavasti. Yksikin estetty vahinko on plussaa, toteaa katutoimen rakennusmestari Jari Salminen.

Katve360 -järjestelmää on tarkoitus käyttää aluksi kunnossapitoa tekevien kuorma-autojen ja harjakoneiden yhteydessä. Kuljettajat pystyvät omien kokemusten perusteella muokkaamaan järjestelmää juuri itselle sopivaksi kalibroimalla ja tarkentamalla kameran näkymää.

– Kuljettajilta saatujen kokemusten jälkeen mietitään, laajennetaanko järjestelmä koskemaan muitakin katutoimen koneita. Onnettomuudet, etenkin pienet vahingot ja läheltä piti -tilanteet, tulevat varmasti vähenemään järjestelmän avulla, Salminen lisää.

Samalla Rauman kaupunki liittyy mukaan Katveeton koulutie -kampanjaan. Kyseessä on Katveturva Oy:n yhdessä yhteistyökumppaneidensa sekä asiakkaidensa kanssa syyskuussa 2016 käynnistämä kampanja, jolla halutaan lisätä yleistä tietoisuutta erityisesti raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden katveongelmista.