Ajankohtaista

Rauman kaupunki uudistaa indeksiehtoiset vuokrasopimuksensa

Rauma-tunnus sinisellä taustapohjalla.

Rauman kaupungin omistamista vuokra-asunnoista 19 on vielä sidottu indeksiehtoon vuokran määrän ja korotusten osalta. Nämä indeksiehtoiset vuokrasopimukset tullaan irtisanomaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuokra-asunnoissa asuville vuokralaisille tarjotaan tilalle uutta vuokrasopimusta. Tämän hetken arvion mukaan kyseisten asuntojen vuokra tulee nousemaan noin 20–40 euroa kuukaudessa.

Kaupungin indeksiehtoon perustuvien vuokra-asuntojen vuokrataso on jäänyt muusta vuokrakehityksestä selvästi jälkeen, sillä vuokrataso on lähtökohtaisestikin ollut näissä asunnoissa alhaisempi. Vuokratason tulee mahdollistaa rakennusten parantaminen ja ylläpito vuokratuloilla. Täten on perustelua, että kaupungin indeksiehtoiset vuokrasopimukset irtisanotaan.

Vuokra-asunnoissa asuville tullaan lähettämään postitse kirjallinen irtisanomisilmoitus, joka astuu voimaan vuoden lopussa. Lain mukainen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomisajan kuluessa asukkaille esitetään uutta vuokrasopimusta, joka ei perustu indeksiehtoon. Vuokrasopimusten sisältöä tullaan tarkistamaan samalla myös esimerkiksi tupakointikiellon osalta.

Nykyisillä vuokralaisilla on ensisijainen oikeus hyväksyä tai hylätä tarjottu vuokrasopimus. Vuokralainen voi riitauttaa irtisanomisperusteen, jolloin hänen on vietävä asia tuomioistuimen käsittelyyn vuokrasuhteen aikana tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa irtisanomisen tiedoksiannosta.

Asia saatettiin tiedoksi tekniselle valiokunnalle kokouksessa 5.6.