Ajankohtaista

Rauman kävelyn edistämisen strategia kannustaa kaupunkilaisia kokemaan kävellen enemmän

Ihmisiä kulkemassa kesällä Vanhan Rauman kävelykadulla Kauppakadulla.

Rauman kaupunki on laatinut vuoden 2020 aikana suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise Oy:n kanssa Rauman kävelyn edistämisen strategiaa. Strategiasta laadittu raportti valmistui joulukuussa. Asetetut tavoitteet ja teemat jalkautetaan kaupungin toimintoihin, ja strategian toteutumista seurataan jatkossa. Tekninen valiokunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 8.12.2020, ja valmis raportti julkaistaan kaupungin nettisivuilla joulukuun puolivälissä.

– Tavoitteena on tukea raumalaisten kävelyä. Pyrimme lisäämään tietoa, vaikuttamaan asenteisiin, luomaan jalankulkijabrändiä sekä kehittämään fyysistä ympäristöä esimerkiksi opastettuja reittejä lisäämällä. Teemoihin liittyviä toimenpiteitä tehdään vaiheittain. Ensin painotamme näkyviä, nopeita ja turvallisuutta parantavia tekijöitä, suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja kertoo.

Tiedon lisääntymistä ja asenneilmapiiriä voidaan seurata kyselyillä. Fyysisen ympäristön kehittämistä tarkastellaan muun muassa kuvauksilla, jalankulkijalaskennoilla, jalankulkuonnettomuuksien seurannalla ja kävelyyn liittyvien palautteiden määrällä.

Kaupunkilaisille toteutettiin keväällä kävelyolosuhteita ja raumalaisten kävelytottumuksia kartoittava kysely. Kyselyvastausten sekä työryhmälle pidetyn työpajan ajatusten myötä muodostettiin raumalaiset kävelijäprofiilit ja raumalaisen kävelyn tavoiteverkko.

– Edistämisstrategiassa määritellään kävely-ympäristön vyöhykkeet. Koko Rauman laajuisesti tavoittelemme perustasoa, jossa varmistetaan turvalliset reitit asuinalueiden, työpaikkakeskittymien ja palveluiden välillä, Pajuoja sanoo.

Keskeiset sujuvat reitit -vyöhykkeellä tähdätään turvallisuuden lisäksi myös saavutettavaan kävelyyn, jolloin reitit ovat sujuvia ja helppoja. Keskeiset sujuvat reitit sijoittuvat ydinkeskustan ympärille, tärkeimmille koulureiteille ja pääkatujen varteen.

– Huipputasolla keskitytään turvallisuuden ja saavutettavuuden lisäksi myös viihtyisään kävelyyn, oleskeluun ja kiinnitetään erityishuomiota esteettömyyteen. Tällaisia huippualueita Raumalla ovat ydinkeskusta, Vanhan Rauman ympäristö sekä uusi rantaraitti Suvitien varrella, Pajuoja tarkentaa.

Rauman kaupunki vastaa kävelyn kehittämisen kokonaisuudesta. Yksittäisten toimenpiteiden lisäksi keskeistä on katuympäristön elävyyden ja jalankulun mielekkyyden tukeminen yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa.

Vilkas katuelämä ja jalan liikkuvat ihmiset nähdään elintärkeinä palveluntarjonnan, matkailijoiden ja asukkaiden houkuttelemisen sekä paikallisen hyvinvoinnin kannalta.

– Rauman kävelyn edistämisstrategia tiivistyy yhteen lauseeseen – kävellen enemmän. Laaditun strategian tavoitteena on kehittää kaupunkia käveltävän kokoisena, Pajuoja tiivistää.