Ajankohtaista

Rauman leikkaustoiminnasta neuvoteltiin Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa

Rauman terveyskeskus- ja sairaalarakennus kuvattuna kesällä.

Rauman sairaalan leikkaustoiminnan mahdollisesta liikkeenluovutuksesta Satakunnan keskussairaalaan Poriin on käyty ensimmäinen, alustava neuvottelu Rauman kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin edustajien kesken.

Neuvotteluissa pääajatuksena oli poliklinikkatoiminnan säilyminen sekä polikliinisen kirurgisen toiminnan jatkuminen Raumalla myös tulevaisuudessa.

Anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita vaativan leikkaustoiminnan muutos koskee noin 60 Rauman kaupungin työntekijää. Jos liikkeenluovutus tapahtuu, noin 50 henkilön työpanos siirtyy Raumalta Poriin. Yhteisessä neuvottelussa todettiin, että jokaiselle siirtyvälle henkilölle löytyy Porista omaa ammatillista osaamista vastaavaa työtä. Muuttuvan työmatkan lisäksi siirtyvän henkilöstön työajat vaihtuvat suurelta osin kolmivuorotyöksi. 10 henkilöä jää Raumalle ja työllistyy polikliinisen kirurgian tehtäviin.

Seuraava mahdollinen neuvottelu sovittiin käytäväksi, kun Rauman kaupunki on tehnyt päätöksen joko leikkaustoiminnan kilpailuttamisesta tai liikkeenluovutuksen tekemisestä sairaanhoitopiirille. Päätöksen teon jälkeen aloitetaan myös yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut työntekijöiden kanssa.