Ajankohtaista

Rauman sivistystoimiala ehkäisee koronatartuntoja toimipistekohtaisilla ohjeistuksilla

Kulttuuritalo Poselli sisältä.

Rauman kaupunki on laatinut yksityiskohtaiset toimintaohjeet sivistystoimialan hallinnoimiin toimipisteisiin eli kulttuuritalo Poselliin, Rauma-saliin ja liikuntapaikoille. Ohjeet ovat voimassa 7.9.–31.10.2020. Tarkoilla ja yhtenäisillä toimintaohjeilla pyritään ehkäisemään koronavirustartuntoja. Lisäksi kyseisiä toimipisteitä siivotaan tehostetusti ja kohdennetusti.

Ohjeistukset toimitetaan tiloissa toimintaa järjestäville tahoille.

– Kaupunki noudattaa omassa toiminnassaan korona-ajan toimintaohjeita ja velvoittaa sitä myös muilta tiloissa toimivilta. Ohjeilla rajoitetaan toimitilojen henkilömäärää, jotta riittävä 1–2 metrin etäisyys ihmisten välillä säilyy, toimialajohtaja Soile Strander kertoo.

Liikuntapalveluissa muutamien erityisliikuntaryhmien toiminta tullaan keskeyttämään tai toimintaa rajoitetaan turvallisuuden varmistamiseksi.

– Ryhmäliikuntaan osallistuvista pidetään kirjaa 14 päivän ajan, jotta mahdollisten altistuneiden jäljittäminen on mahdollista. Tämän jälkeen listat hävitetään, vs. liikuntatoimenjohtaja Ari Rajamäki sanoo.

Uimahalli on avoinna normaalisti, mutta lasten uimakoulut ja koululaisuinnit on keskeytetty. Vesijumppia järjestetään, mutta ryhmäkokoja on supistettu. Liikuntatiloissa rajoitetaan myös pesutilojen ja pukukoppien käyttöä, uimahallia lukuun ottamatta.

Kulttuuripalveluiden hallinnoimissa tiloissa rajoitetaan henkilömääriä ja tilojen käyttäjiä ohjeistetaan pitämään riittävät turvavälit. Kulttuuritilojen naulakot poistetaan käytöstä ja konserttien sekä muiden tapahtumien väliaikoja muutetaan.

Myös musiikki- ja kansalaisopiston opettajia ja opiskelijoita ohjeistetaan koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Ryhmäopetuksessa huolehditaan turvaetäisyyksistä ja erityistä huomiota kiinnitetään orkesteri- ja kuorotoimintaan. Tarvittaessa isot ryhmät jaetaan.

Kaupungin laatiman ohjeistuksen lisäksi yleisenä ohjeena noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yleisötilaisuuksissa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 8.8.2020 antamaa suositusta omaehtoisesta karanteenista sekä aluehallintoviraston 24.8.2020 antamaa määräystä yleisötilaisuuksista.

Aluehallintovirastojen 24.8.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset kieltävät kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 1.–30.9.2020 välisenä aikana.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, sillä edellytyksellä, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamassa koronavirustartuntojen ehkäisemisohjeessa kehotetaan huolehtimaan hygieniasta ja ylläpitämään 1–2 metrin turvavälit henkilöiden välillä ja rajaamaan tarvittaessa henkilömäärää.

Korona-ajan toimintaohjeet kulttuuritalo Posellin käyttäjille 7.9.–31.10.2020
Korona-ajan toimintaohjeet Rauma-salin käyttäjille 7.9.–31.10.2020
Korona-ajan toimintaohjeet liikunta- ja harrasteryhmille 7.9.–31.10.2020