Ajankohtaista

Rauman talous tasapainottuu hallitusti

Rauman kaupungintalon vanhapuoli kuvattuna talvella kadulta.
Rauman kaupunki jatkaa tiukkaa talouslinjaa ja pyrkii saamaan talouden tasapainoon vuoden 2018 aikana. Samalla valmistellaan uutta organisaatiota, joka tulee voimaan 1.6.2017 yhtäaikaisesti uuden valtuuston aloituksen kanssa.

Merkittävä ulkoinen muutos tulee olemaan 1.1.2019 voimaan tuleva maakuntauudistus, joka pitää sisällään myös sote-uudistuksen. Lisäksi kaupungin toimintaan vaikuttavat huomattavasti myös kilpailukykysopimus ja valtion talousarvioesitys, joka sisältää lukuisia kuntiin kohdistuvia toimenpiteitä.

Talousarvio on laadittu nykyisen organisaation mukaan ja muokataan uuden organisaation mukaiseksi keväällä 2017.

‒ Olemme noudattaneet viimeisten vuosien aikana kuntataloudessamme aikaisempaa tiukempaa linjaa. Samalla olemme luoneet tulevaisuusinvestointien avulla edellytyksiä alueen elinvoiman uudistumiselle ja saaneet näillä toimenpiteillä aikaiseksi kaupungin talouden tasapainottumisen. Ensi vuoden talousarvio on vielä alijäämäinen, vaikka puolittuukin vuoden 2016 budjettialijäämästä. Kehityssuunta on kuitenkin hyvä, ja jatkamme tarkkaa taloudenpitoamme. Vuoden 2017 talousarvio mahdollistaa kaupungin toimintojen kehittymisen. Tavoitteenamme on saada kaupungin talous ja toiminta tasapainoon vuonna 2018, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Rauman peruskaupungin eli hallintokuntien ja taseyksiköiden talousarvio vuodelle 2017 on 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakate eli verotuloilla ja valtionosuuksilla katettavat menot ovat 204,4 miljoonaa euroa. Peruskaupungin vuosikate on 13,1 miljoonaa euroa.

Verotulojen arvioitu määrä on ensi vuonna 169,2 miljoonaa euroa, joista kunnallisveroa on 142,2 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 19,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 7,5 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia arvioidaan saatavan 46,6 miljoonaa euroa. Kunnallisvero säilyy 20 prosentissa.

Peruskaupungin nettoinvestoinnit ovat yhteensä 24,9 miljoonaa euroa, josta talonrakennusinvestointeja on 11,3 miljoonaa euroa ja kunnallistekniikan investointeja 5 miljoonaa euroa. Suurimpia talonrakennusinvestointeja ovat Pohjoiskehän koulun rakentaminen, Aronahteen koulun muutostyöt kansalaisopiston ja musiikkiopiston tarpeisiin, Otan koulun muutostyöt lukion tarpeisiin sekä Äijänsuon huoltorakennus. Kunnallistekniikan suurimpia investointeja ovat katujen peruskunnostusohjelma, Fåfängan alueen kehittäminen, ulkovalaistusverkon uusiminen, katu- ja liikennejärjestelyt sekä Aittakarinkadun liikenneympyrän rakentaminen. Liikelaitoksista Rauman Vesi investoi 4,5 miljoonaa euroa ja jätehuoltolaitos 0,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin rahoitustarve vuonna 2017 on 19,4 miljoonaa euroa, mikä on tarkoitus kattaa lainanotolla. Lainoilla toteutetaan kaupungin ja kaupunkikonsernin investointeja. Vuoden 2017 lopussa kaupungilla arvioidaan olevan lainaa 1 125 euroa asukasta kohti.

Kaupunginjohtajan esitys sisältää myös työ- ja toimintakeskus Merituulen toiminnan vakinaistamisen, Naulan työkeskuksen toiminnan kehittämisen sekä lähihoitajien toimien lisäämisen kotihoitoon. Lisäksi täyttämättä olevia vakansseja lakkautetaan. Talousarvio ei sisällä henkilöstön lomautuksia tai muita velvoitteita palkkasäästöihin.

‒ Taloussuunnitelmaa tehdessämme olemme katsoneet pitemmälle tulevaisuuteen eli vuoden 2019 maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Tulevan organisaatiomuutoksen jälkeen suuntaamme kaupungin resurssit valituille painopistealueille. Keskitymme elinkeinoelämän kehittämisen kautta työllisyyden parantamiseen, hyvinvointi- ja sivistystehtävien hoitamiseen sekä kaupungin infrastruktuurin ja omaisuuden ylläpitämiseen, kaupunginjohtaja Kari Koski sanoo.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on kaupunginhallituksen käsiteltävänä 25.–26.10. ja 8.11. Vuoden 2017 talousarvio hyväksytään kaupunginvaltuustossa 28.11.