Ajankohtaista

Rauman terveyspalvelujen erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus sujui onnistuneesti

Rauman aluesairaala

Rauman terveyspalvelujen erikoissairaanhoito siirrettiin liikkeenluovutuksella Satakunnan sairaanhoitopiirille 1.7.2020 alkaen. Liikkeenluovutuksesta huolimatta erikoissairaanhoidon palvelut ovat säilyneet Raumalla lähes ennallaan. Satasairaalasta voidaan myös ohjata asiakkaita ja potilaita Rauman erikoissairaanhoidon yksiköihin Satasairaalan toiminta-alueella.

Satasairaalan henkilöstöön siirtyneistä työntekijöistä osa työskentelee Rauman ja osa Porin toimipisteissä.

Liikkeenluovutuksen tavoitteena oli erikoissairaanhoidon kustannusten ja tietojärjestelmien kokonaiskustannusten nousun hillitseminen.

Diabeteslapset saavat edelleen hoitoa Raumalla

Raumalaisten diabeteslasten hoidosta on tullut yksittäisiä tiedusteluja terveyspalveluihin. Raumalaislapset saavat polikliinisia palveluita Satakunnan muita kuntia vastaavan määrän.

– Lapset hoidetaan edelleen Raumalla diabeteshoitajan ja -lääkärin vastaanotolla. Myös hoitotarvikejakelu toimii Raumalla erinomaisesti, toimialajohtaja Satu Helin sanoo.

Liikkeenluovutus mahdollisti yhteisen tietokannan

Rauman Lifecare-potilastietojärjestelmä on yhdistetty Satakunnan yhteiseen tietokantaan 30.10.2020. Yhteinen tietokanta luo edellytykset sekä perusterveydenhuollon toiminnan kehittämiseen että sujuviin palveluketjuihin Rauman sosiaali- ja terveyspalvelujen ja Satasairaalan välillä.

Erikoisairaanhoidon konsultaatiotoimintaa kehitetään osana Satasote-hankkeita ja Satasairaalan tuottavuusohjelmaa. Myös tilasuunnitelma etenee osana RauSote-projektia yhdessä Kiinteistö Oy Rauman sairaalan kanssa.

Raumalla sijaitsevat Satasairaalan toimipisteet (satasairaala.fi)