Ajankohtaista

Rauman tulos kääntyi positiiviseksi verotulojen ja henkilöstösäästöjen johdosta

Rauman kaupungintalo talvi

Rauman kaupungin vuoden 2016 tulos oli 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 12,4 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Syksyllä 2015 laaditussa talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 4,1 miljoonaa euroa alijäämäinen.

‒ Odotimme vielä viime syksynä nollatulosta. Tulos kääntyi selkeästi positiiviseksi vasta joulukuussa, kun saimme valtiolta tiedon ennakoitua suuremmasta kunnallisverotuotosta ja talkoovapaista kertyneet säästöt tarkentuivat, kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Positiiviseen tulokseen vaikuttivat eniten verotulot (+4,8 miljoonaa euroa), henkilöstösäästöt (+5,6 miljoonaa euroa), investoinneista säästyneet korot ja poistot (+1,6 miljoonaa euroa) sekä Vesi- ja viemäriliikelaitoksen tulos (+1,0 miljoonaa euroa).

‒ Kiitän lämpimästi kaupungin henkilöstöä, joka osallistui viime vuonna vastuullisesti yhteisiin säästötalkoisiin ja kaupungin tulevaisuuden turvaamiseen. Palkattomia talkoovapaita pidettiin selvästi suositeltua enemmän, Kari Koski kertoo.

Talkoovapaista ja lomautuksista säästöä kertyi 1,9 miljoonaa euroa, eläkemaksujen muutoksista 1,2 miljoonaa euroa ja kilpailukykysopimukseen kuuluvista lomapalkkamuutoksista 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi virkoja ja toimia jätettiin täyttämättä eläköitymisten yhteydessä ja erilaisia henkilöstöjärjestelyjä toteutettiin yhteensä 1,8 miljoonan euron edestä.

‒ Positiivinen tulos edellisen vuoden merkittävästi alijäämäisen, -13,2 miljoonan euron, tuloksen jälkeen antaa hyvät lähtökohdat tulevalle taloussuunnitelmakaudelle. Suunnitelmakaudella maakunta- ja sote-uudistus muuttavat Rauman tulorahoitusta, mikä tarkoittaa vero- ja valtio-osuuksien merkittävää laskua. Olemme nyt tasolla, jolla kaupungin tulisikin olla hallitsemattoman velkaantumisen estämiseksi ja investointien mahdollistamiseksi, talousjohtaja Mervi Raita sanoo.

Rauman kaupunki saavutti kaupunginvaltuuston asettaman 2,5 miljoonan euron vuosisäästövelvoitteen, jonka on tarkoitus jäädä pysyväksi säästöksi tulevina vuosina. Kaupungin tasolla saavutettiin myös kaupunginhallituksen asettama 98 prosentin toimintamenokatto.

Rauman kaupungin tilinpäätös julkaistaan kokonaisuudessaan 27.3. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöksen 30.3. kokouksessaan. Tarkastettu tilinpäätös esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi 29.5.