Rauman uuden kaupunginjohtajan valinnan valmistelu käynnistyi

kaupungintalo kesä 2019

Rauman uuden kaupunginjohtajan valintaa valmisteleva toimikunta kokoontui ensimmäisen kerran 18.9. Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi.

Toimikunnan tehtävänä on määritellä muun muassa kaupunginjohtajan pätevyysvaatimukset, virkasuhteen kesto, kaupunginjohtajan muut kuin laissa ja hallintosäännössä määrätyt tehtävät ja palkkaus sekä valmistella sidosryhmien kuulemiset.

− Keskustelimme myös pormestarimallista, mutta päätimme jatkaa vain kaupunginjohtajamallin valmistelua, Kalle Leppikorpi toteaa.

Kaupunginjohtajan valinnassa huomioidaan toimintaympäristön lisäksi kaupunkiorganisaation tarpeet sekä strategiset tavoitteet. Ennen hakumenettelyä toimikunta kuulee valtuustoryhmiä, jotta luottamushenkilöt voivat muodostaa yhtenevän näkemyksen siitä, millaisen johtajan Rauman kaupunki tarvitsee.

− Olemme hakemassa kaupungille organisaation tärkeintä henkilöä. Siksi on erittäin tarpeellista kuulla etukäteen poliittisia ryhmiä. Keskustelemme myös toimialajohtajien sekä mahdollisesti muiden viranhaltijoiden ja sidosryhmien kanssa, Kalle Leppikorpi sanoo.

Kaupunginjohtajan valintaprosessissa ulkopuolisena konsulttina toimii Mercuri Urval Oy.

Lopullisen päätöksen kaupunginjohtajan valinnasta tekee kaupunginvaltuusto.

Kaupunginjohtaja Kari Koski jää eläkkeelle 30.6.2020.

Valintatoimikunnan kokoonpano
Kalle Leppikorpi, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, toimikunnan puheenjohtaja
Samu Vahteristo, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Pasi Mäenranta, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Hanna Marva, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Pekka Wallenius, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Panu Ala-Siuru, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Tapio Ailasmaa, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Virpi Lehtimäki, henkilöstön edustaja, ei äänioikeutta
Mikajuhani Numminen, kaupunginlakimies, sihteeri, ei äänioikeutta
Marika Alho-Malmelin, henkilöstöjohtaja, ei äänioikeutta