Rauman varhaiskasvatuksen palvelurakenneuudistuksen käsittely jatkuu

koulu, kasvatus- ja opetustoimi

Rauman kaupungin varhaiskasvatuksessa valmistellaan palvelurakenteen uudistusta. Uudistus tuo mukanaan muutoksia erityisesti kaupungin omaan varhaiskasvatuksen palvelutuotantoon 1.8.2019 alkaen. Asia siirrettiin uudelleen valmisteltavaksi esiopetusrakenteiden osalta joulukuussa. Sivistysvaliokunta käsittelee varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistusta kokouksessaan seuraavan kerran keskiviikkona 30.1.

Palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on tasapainottaa palvelutarjontaa maantieteellisesti, luopua tiloista, jotka eivät sellaisenaan palvele varhaiskasvatustoimintaa, ja vastata vuorohoidon kasvaneeseen kysyntään. Uutta esiopetukselle suunniteltua tilaa on valmistumassa Pohjoiskehän koulun yhteyteen ja vuorohoito ollaan keskittämässä Papinpellon uuteen vuoropäiväkotiin elokuusta 2019 alkaen.

– Uudessa ehdotuksessa varhaiskasvatuksen palvelurakennetta on valmisteltu vain toimintakauden 2019–2020 osalta. Tulevien vuosien palvelurakennemuutokset sisällytetään Rauman kaupungin Vahva ja vakaa -talousohjelmaan, varhaiskasvatusjohtaja Päivi Tiesmaa kertoo.

Pohjaehdotus on muilta osin alkuperäisen ehdotuksen mukainen, mutta lisäksi on valmisteltu esiopetusrakenteiden osalta kaksi eri vaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa Onnelan päiväkoti toimii esiopetuksen järjestämispaikkana. Sampaanalan metsäeskari on jätetty pois, koska alueen vuonna 2013 syntyneiden lasten määrää tarkasteltaessa yksi esiopetuksen järjestämispaikka riittää. Sampaanala-Unajan alueella esiopetus toteutettaisiin Onnelan päiväkodissa ja Unajan koulun esiopetuksessa sekä Sampaanalan päiväkodin integroidussa pienryhmässä.

Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan Rauman kaupunki ostaa lisäksi nykyisessä laajuudessaan esiopetusta Englanninkieliseltä lastentarhalta toimintavuonna 2019–2020. Tavoitteena on alueellinen yhtenäinen esi- ja alkuopetuspolku sekä esiopetustoiminnan turvaaminen Seminaarinmäellä ennen Pikkunorssin toiminnan käynnistymistä elokuussa 2020.

Toisen vaihtoehdon mukaan Rauman kaupunki ostaa nykyisessä laajuudessaan esiopetusta vielä toimintavuonna 2019–2020 sekä Englanninkieliseltä lastentarhalta että Rauma-Repolan lastentarhalta.

Molemmat vaihtoehdot tuottavat ylitarjontaa esiopetuspaikkojen määrään ja kaupungin omaa palveluntuotantoa tulee supistaa kompensoimaan ylituotantoa. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan supistukset toteutetaan joko Karin koulun tai Nanun koulun esiopetuksen osalta lapsimäärän vähennyksenä, mikäli se on mahdollista.

Haasteen supistamiselle aiheuttaa se, että lapset tulevat Englanninkieliseen lastentarhaan sekä Rauma-Repolan lastentarhaan ympäri Raumaa, mutta kunnallisiin esiopetuspaikkoihin lapset ohjataan omilta asuinalueiltaan. Esiopetuspaikat Englanninkielisessä lastentarhassa ja Rauma-Repolan lastentarhassa eivät supista automaattisesti kunnallista tuotantoa, koska 1–2 lapsen alueelta poistumisesta huolimatta alueelle jäävät lapset tarvitsevat edelleen esiopetusta. Supistamisen kohdentaminen oikein on näin ollen haastavaa eikä sitä kyetä tekemään ennen kuin nähdään, mihin tarjolla olevista esiopetuspaikoista vanhemmat hakevat. Tästä syystä päätös esitetään tehtäväksi ehdollisena.