Ajankohtaista

Rauman Yleiskaava 2025 -ehdotuksessa uusi yhteys Järviluodon satamalaajennusalueelle sekä uusia merellisiä pientaloalueita

Vanha Lahti, havainnekuva

Rauman kaupungin Yleiskaava 2025 -ehdotuksen painopistealueet ovat keskusta-asumisen kehittäminen sekä uusien ja mielenkiintoisten pientaloalueiden suunnittelu. Tärkeänä tavoitteena on myös merellisen asumisen mahdollistaminen.

Merellisyyttä haetaan nostamalla esiin mielenkiintoisia kaupunkireittejä meren ja keskustan välillä sekä merellisiä kontaktikohtia eli merelle suuntautuvia erilaisia merkittäviä näköalapaikkoja. Ehdotuksessa on nostettu esille merellinen kaupunkireitti keskustan ja Fåfängan/Petäjäksen välillä. Myös Telakkarannan sekä Vanha-Lahden kanavarannan alueiden suunnittelua on jatkettu. Viitesuunnitelmia ja näkymäkuvia voi ladata osoitteesta https://www.dropbox.com/sh/rxmnanavmu6imtw/AAB5Zi8jv_-apw1uaAu3h18Ia?dl=0

– Sataman laajennusratkaisu perustuu kaupunginvaltuuston satamalaajennuspäätökseen. Järviluodon alue on osoitettu mahdollisen tulevan satamalaajennuksen alueeksi, mutta ennen satamalaajennuksen toteutumista aluetta on mahdollista käyttää teollisuuden tarpeisiin. Satamalaajennusalueelle on osoitettu ehdotuksessa vaiheittainen uusi liikenneyhteys Sampaanalanlahden kautta ja ratayhteys on järjestetty nykyisen ratapihan kautta, kertoo kaavoitusjohtaja Juha Eskolin.

Kaupalliset palvelut keskittyvät ydinkeskustaan. Vanhan Rauman ja uuden keskustan väliset yhteydet ovat edelleen merkittävässä asemassa. Kyläalueiden osayleiskaavoitus on ohjelmoitu yleiskaavassa. Olemassa olevia kyliä tuetaan hallitulla ja tiivistävällä rakentamisella. Uusia kyliä ei ole tarkoitus perustaa.

Koillista teollisuusaluetta on laajennettu monipuoliseksi energian tuotannon ja maa-ainesten käsittelyn sekä varastoinnin mahdollistavaksi teollisuus- ja logistiikka-alueeksi. Alueella varaudutaan tulevaisuuden tarpeisiin, kuten muun muassa aurinkoenergian tuotantoon.

Rauman Yleiskaava 2025 -ehdotus on nähtävillä 15.6.–30.8.2018 palvelupiste Pyyrmanissa, Valtakatu 2, sekä kaupungin nettisivulla osoitteessa www.rauma.fi/002035-yleiskaava-2025

Muistutukset kaavaehdotuksesta on esitettävä 30.8. klo 16.00 mennessä kirjallisesti Rauman kaupunginhallitukselle, Valtakatu 2, PL 41, 26101 Rauma.

Telakkaranta, havainnekuva Vanha Lahti, havainnekuva