Ajankohtaista

RMJ tuo muutoksia Otanlahden alueen liikennejärjestelyihin

Satamakadun liikennettä.

Raumanmeren Juhannuksen tapahtuma-alueen lähikatuja suljetaan Otanlahdessa ajalla 21.–23.6. Tiesulut merkitään liikennemerkein sekä puomein keskiviikosta 20.6. klo 22 alkaen. Festivaalin vilkkaimpia liikennöintipäiviä ovat torstai ja sunnuntai.

Liikenteenohjaus aloitetaan tapahtuma-alueen ympäristössä torstaina 21.6. klo 10 ja päätetään sunnuntaina 24.6. klo 15. Tapahtumanaikaiset liikennemerkit poistetaan sunnuntaina klo 20.

Suvitie on suljettu Poroholmantien ja maauimalan välisellä osuudella.

Ajoneuvoliikennettä rajoitetaan Raumanmerenkadulla, Otantiellä ja Syväraumankadulla. Tonteille- sekä huoltoajo on sallittu. Lisäksi Raumanmerenkadulla ja Syväraumankadulla kielletään pysäköinti.

Seuraavat kadut muutetaan yksisuuntaisiksi:

Pyynpäänkatu (Luoteisväylän ja Syväraumankadun välillä), Sinkokatu ja Kappelinsalmentie

Ajoneuvot on ohjattu saapumaan tapahtuma-alueelle reittiä Valtatie 8 – Pohjoiskehä – Isometsäntie – Pyynpäänkatu – Sinkokatu, joten reitillä on tavallista enemmän liikennettä.

Alueelta poistutaan reittiä Sinkokatu – Syväraumankatu – Kappelinsalmentie – Luoteisväylä – Pyynpäänkatu – Isometsäntie – Valtatie 8.