Ajankohtaista

Satakunnan kipupisteisiin pureudutaan elintapaohjauksella

Satakunnan kipupisteitä ovat liikkumattomuus, ylipaino, alkoholi, tupakointi ja tapaturmat. Väestö jakaantuu hyvä- ja huono-osaisiin: osa voi paremmin kuin koskaan, toisille ongelmat kasautuvat. Tiedot käyvät ilmi Satasoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän nykytilaselvityksestä. Ongelmiin paneutuakseen Satasote on lähtenyt mukaan VESOTE eli Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveyshuoltoon poikkihallinnollisesti -hankkeeseen, joka vahvistaa ja kehittää elintapaohjauksen hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja.

— Käytännöt juurrutetaan asiakastyöhön painottaen liikunta-, ravitsemus- ja unineuvontaa. Myös asiakkaiden näkemykset huomioidaan, projektisuunnittelija Anne Tarhasaari sanoo.

Hankkeen aikana panostetaan elintapojen puheeksi ottamiseen, elintapaohjauksen toteuttamiseen ja seuraamiseen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalipalveluissa, järjestöissä sekä yksityisellä sektorilla.

—Tavoitteena on, että satakuntalaiset lisäävät liikkumista, vähentävät istumista, syövät monipuolisesti ja terveellisesti sekä nukkuvat paremmin. Univaikeuksien hoitoon on tarkoitus saada käyttöön enemmän lääkkeettömiä hoitokeinoja.

Vaikuttavista ja laadukkaista elintapaohjauksen kehittämistoimenpiteistä muodostuu virtuaalinen elintapaohjauksen poliklinikka, jossa on ammattilaisille muun muassa elintapaneuvonnan työkaluja ja menetelmiä.

— Poliklinikalle luodaan myös elintapaohjauksen palvelutarjotin, joka auttaa ammattilaista ohjaamaan asiakasta alueellisille elintapaohjauksen poluille, Tarhasaari kertoo.

Satakunnan VESOTE:a hallinnoi Porin kaupunki ja se toteutetaan osana Satasoten valmistelua. Hankkeelle on myönnetty 195 200 euron valtionavustus. Se on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama ja osa Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeen projektia Hyvät käytännön pysyvään käyttöön (2017–2018).