Ajankohtaista

Satakunnan maakuntahistoria valmistui

Klööwi oikealla

Satakunnan historian viides osa on julkaistu. Satakunnan historia V Maakunnan synty on viimeinen osa yhdeksänosaisesta maakuntahistoriasta. Sen valmistuttua Satakunnasta on valmiina poikkeuksellisen kattava ja tieteelliset kriteerit täyttävä maakuntahistoria.

Osa V käsittelee vuosia 1550–1750. Ajanjaksoon mahtuu pitkä sotakausi ja Ruotsin kehittyminen suurvallaksi, kriisikaudet, kuten nuijasota sekä suuret kuolonvuodet 1600-luvun lopulla ja isoviha, joka päättää suurvaltakauden. Ajanjakso on Suomen kehityksen kannalta mielenkiintoinen ja Satakunta on monella tapaa tämän kehityksen keskiössä.

Meren läheisyys on ollut merkittävä tekijä Satakunnan taloudelle ja ihmisten liikkumiselle. Satakunnasta on lähdetty muualle ja tänne on tultu muualta. Teoksessa käsitellään myös mm. satakuntalaisten verkostoitumista muun maailman kanssa sekä Satakunnan kieliolosuhteiden kehittymistä.

Satakunnan historia V on Satakunnan Museon julkaisu. Hankkeesta ovat vastanneet Satakunnan Museo ja Satakuntaliitto. Viidennen osan tutkimuksesta ja kirjoittamisesta ovat vastanneet muun muassa Rauman kaupungin kulttuurijohtaja Risto Kupari sekä toimialajohtaja Soile Strander.

Lisätietoa teoksesta löytyy Satakunnan Museon nettisivuilta.